Έπειτα από αίτημα της Ο.Ψ.Ε. στο ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει ως εξής:

• Η υποβολή ΗΔΕ μέσω μεταφόρτωσης αρχείου excel καταργήθηκε! Ανατρέξτε στην ενότητα 4.4 του ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ για να μάθετε περισσότερα για τον νέο τρόπο υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020.
• Η προθεσμία καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2020 λόγω και των συνθηκών Κορωνοϊού, παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
• Η προθεσμία υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020, λόγω και των συνθηκών Κορωνοϊού, παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2021.

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. (https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)