Το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών Αθήνας – Ν. Αττικής διοργάνωσε ενημερωτική εσπερίδα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Novotel Athens το Σάββατο 12 Νοεμβρίου το απόγευμα με την ευγενική χορηγία της εταιρίας DELPHIS Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – Hisense.

Με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Ο.Ψ.Ε. κο Παναγιώτη Πουλιάνο, τον οποίο τίμησε σύσσωμο το Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Ψ.Α. κο Νικόλαο Φρίτσαλο για την προσφορά του στον κλάδο και την βοήθεια που τους παρείχε κατά την δημιουργία του Σωματείου, αναπτύχτηκαν θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου όπως:

  • Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις – Ηλεκτρονικό Δελτίου Ελέγχου (Η.Δ.Ε.)
  • Αναβάθμιση Αδειών και Πιστοποιήσεων
  • Νομικό πλαίσιο για την προστασία του επαγγέλματος
  • Έλεγχοι στην αγορά για την εφαρμογή των Νόμων και των Ευρωπαϊκών

Κανονισμών

  • Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών και εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α. για τον

Ε.Κ. 517/14

Η εσπερίδα είχε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, επαγγελματίες, υπαλλήλους και μαθητές ψυκτικών με αποτέλεσμα να έχει αρκετά καλή προσέλευση, μετά δε την ενημέρωση απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους παριστάμενους.