ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 8ωρης απασχόλησης (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)

Α)

Ρόλος:  Οξυγονοκολλητής/Ηλεκτροσυγκολλητής

Απαιτούμενα:

1. Άδεια Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης

2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο hr@epsi.gr

Παρακαλώ ως θέμα στο email που θα μας στείλετε, αναγράψτε:
“ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ”

Β)

Ρόλος:  Τεχνικός παραγωγής ψυκτικών & κλιματιστικών μηχανημάτων

Απαιτούμενα:

1. Άδεια Ψυκτικού οποιασδήποτε βαθμίδας

2. 12 μήνες Μαθητείας ή 12 μήνες προϋπηρεσίας

3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα θεωρηθούν προσόν:

Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Ικανότητα χειρισμού εφαρμογών MS Office

Βασικές γνώσεις Αγγλικών/αγγλικής τεχνικής ορολογίας

Αποστολή βιογραφικών στο hr@epsi.gr

Παρακαλώ ως θέμα στο email που θα μας στείλετε, αναγράψτε:
“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”