Ενόψει του επιδοτούμενου προγράμματος ανακύκλωσης και αντικατάστασης κλιματιστικών μονάδων που προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, σας ενημερώνουμε ότι λόγω του εποχικού φόρτου του κλάδου, υπάρχει σημαντική δυσκολία στην διεκπεραίωση των εργασιών για την υλοποίηση του εν λόγο προγράμματος.

Επιπλέον, δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση σχετικά με την διαχείριση των χημικών αποβλήτων που θα προκύψουν από την απόσυρση των παλαιών κλιματιστικών.

Για τους ανωτέρω αντικειμενικούς λόγους, παρακαλούμε για την παράταση του προγράμματος τουλάχιστον κατά ένα μήνα.