Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδας έστειλε δύο επιστολές, μία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και μία στο ΥΠΕΝ, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι επιχειρήσεις του κλάδου των Ψυκτικών.

Επιστολή στο Υπ. Ανάπτυξης

Επιστολή στο ΥΠΕΝ