Βιομηχανικά συστήματα ψύξης συναντώνται στις περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, σε εφαρμογές συντήρησης και κατάψυξης.

 

Γράφει ο Ευάγγελος Θεοδοσάτος, Διευθυντής BU της ELTON A.E.B.E., Εξειδικευμένα Χημικά Ψυκτικών Εφαρμογών, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εγκαταστάσεων είναι:

 • Αποθήκες ψυγεία
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών
 • Εργαστήρια επεξεργασίας κρεάτων
 • Ψυγεία κοντέινερ
 • Συσκευαστήρια φρούτων
 • Εργοστάσια αναψυκτικών

Στις περιπτώσεις αυτές, τα επικρατέστερα ψυκτικά συστήματα είναι τα συστήματα Αμμωνίας, όπου πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η χρησιμοποίηση του σωστού λιπαντικού.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής.

 1. Η ποσότητα λιπαντικού που διαφεύγει από τον ελαιοδιαχωριστή θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή
 2. Το λιπαντικό που διαφεύγει προς το εσωτερικό του εξατμιστή θεωρείται ρυπογόνος παράγοντας
 3. Το λιπαντικό σταδιακά χτίζει στην εσωτερική επιφάνεια του εξατμιστή ένα στρώμα εμποδίζοντας την εναλλαγή θερμότητας και μειώνοντας τον βαθμό απόδοσης αυτού

Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα.

Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει την μείωση του βαθμού απόδοσης (%) σε συνάρτηση με το πάχος του στρώματος επικαθήσεων λιπαντικού (σε μm) στο εσωτερικό του εξατμιστή. Όπως μπορούμε να δούμε, μια πολύ μικρή στρώση λιπαντικού οδηγεί σε δραματική μείωση του βαθμού απόδοσης.

Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμα ειδικά ορυκτέλαια υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων (2-Stage Hydrocracked BaseFluids), τα βασικά πλεονεκτήματα των οποίων είναι.

 1. Μικρότερη μεταφορά λιπαντικού (διαφυγή από τον ελαιοδιαχωριστή), λόγω μικρότερης εξάτμισης
 2. Σημαντικά μικρότερη συμπλήρωση λιπαντικού
 3. Καλύτερος βαθμός απόδοσης του εξατμιστή
 4. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 5. Καλύτερη ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η % απώλεια μάζας λιπαντικού στους 100οC λόγω εξάτμισης, για διαφορετικούς τύπους λιπαντικών.

Η κόκκινη μπάρα δείχνει το μικρό ποσοστό εξάτμισης (0,1%) για ένα ορυκτέλαιο υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων.

Ακολουθεί ένα ακόμα διάγραμμα που παρουσιάζει την συγκέντρωση ατμών (σε ppm) στους 100οC ανά κατηγορία λιπαντικού.

Παρατηρούμε και πάλι ότι τα ορυκτέλαια υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων ανήκουν στην κατηγορία των πρωτοπόρων λιπαντικών με πολύ χαμηλή συγκέντρωση ατμών (κόκκινη μπάρα).

Στη συνέχεια, όπως αναφέραμε και παραπάνω, μπορούμε να δούμε την πολύ σημαντική ιδιότητα των ορυκτελαίων υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων, που είναι η βελτιωμένη ρευστότητα που παρουσιάζουν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο πρώτο διάγραμμα φαίνεται η σύγκριση με λιπαντικά Ναφθενικής βάσης. Η πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα των ορυκτελαίων υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων είναι προφανής.

Στο δεύτερο διάγραμμα φαίνεται η σύγκριση με Παραφινικής βάσης λιπαντικά. Και σε αυτή την περίπτωση τα ορυκτέλαια υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίωνέχουν καλύτερη ρευστότητα.

Η μεγαλύτερη ρευστότητα των ορυκτελαίων υδρογονοκατεργασμένης βάσης 2-σταδίων σε χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει.

 1. Αποφυγή επικάλυψης της εσωτερικής επιφάνειας του εξατμιστή που προκαλεί μείωση της εναλλαγής θερμότητας
 2. Αποφυγή στερεοποίησης του λιπαντικού στο εσωτερικό του εξατμιστή που προκαλεί σημαντική φθορά και απαιτεί την επέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου τεχνικών για την αποκατάσταση (δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία)

Τα σημαντικά αυτά πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης ψύξης με Αμμωνία, λόγο της ελαχιστοποίησης των μηχανικών βλαβών, της πολύ μικρότερης ποσότητας συμπλήρωσης λιπαντικού ανά έτος και του βελτιωμένου βαθμού απόδοσης των ψυκτικών μηχανημάτων.

Πηγή: NEXT Lubricants