Σε προγραμματισμένη συνάντηση με την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών κος Λεωτσάκος Ανδρέας, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα Αθηνών κα Παναγοπούλου Νατάσσα, μαζί με τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας
Ψυκτικών Ελλάδος κο Κοντούσια Δημήτριο, Γεν. Γραμματέα της Ο.Ψ.Ε. και τον κο Γεωργαντόπουλο Πέτρο. Ο.Ψ.Ε.

Αναφορικά με τα ζητήματα του κλάδου που συζητήθηκαν, στην πρόταση της Περιφέρειας για εκπαίδευση ψυκτικών μέσω σεμιναρίων κατάρτισης, αντιπροτάθηκε από την Ο.Ψ.Ε. να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο θα καλύπτει την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των συναδέλφων ψυκτικών με νέο, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, προτάθηκε από την Ο.Ψ.Ε. η βελτίωση των εργαστηριακών χώρων και του εξοπλισμού των τεχνικών σχολών τόσο για να δημιουργηθούν κίνητρα για τους νέους όσο και για την ορθή χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού από τους εξεταζόμενους.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Περιφέρεια, όπως το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ή έλεγχοι στις πωλήσεις φθοριούχων αερίων ακόμη και στις πωλήσεις των πολυκαταστημάτων καθώς και ποιοι θα πρέπει να πραγματοποιούν τις εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων.

Σε ότι αφορά τις επιτροπές ελέγχου και τη δήλωση αδυναμίας από την Περιφέρεια να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, επισημάνθηκε από την Ο.Ψ.Ε. ότι σε περίπτωση που υπάρξει έλεγχος, ο αντιπρόσωπος της Ο.Ψ.Ε. θα έχει μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για την καθυστέρηση στη διαδικασία εξετάσεων αδειοδότησης και πιστοποίησης συζητήθηκε το γεγονός ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ συνάδελφοι τελικά να πάνε στην Κύπρο για την πιστοποίηση, κάτι μέσα από το οποίο επωμίζεται οικονομική ζημιά η Ελλάδα. Παράλληλα, η Περιφέρεια ενημερώθηκε σχετικά με άτομο επιτροπής που
στέλνει και εκπαιδεύει επί πληρωμής ψυκτικούς για να πιστοποιηθούν στην Κύπρο.

Συζητήθηκε επιπλέον το ζήτημα της λανθασμένης εξεταστέας ύλης και το ότι είναι ύλη η οποία δεν έχει διδαχτεί ποτέ και τέλος συμπεριλαμβάνει εργασίες οι οποίες βάση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του κλάδου, δεν επιτρέπεται να παρέχουμε (π.χ. αερισμός).

Επιπλέον προτάθηκε από την Ο.Ψ.Ε. να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένας φορέας ο οποίος θα ασχολείται με την πυρόλυση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς οι ποσότητες προς καταστροφή είναι μεγάλες και λόγο του μεγάλου κόστους μεταφοράς τους σε Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία), τα φθοριούχα αέρια παραμένουν είτε σε αποθήκες ή χειρότερα αποβάλλονται στο περιβάλλον.

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει αμέτρητες προσπάθειες και επικοινωνίες με τις Περιφέρειες και τα αρμόδια Υπουργεία για όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τον κλάδο και την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, χωρίς όμως να έχει λάβει σωστή αντιμετώπιση και ανταπόκριση φτάνοντας του συναδέλφους ψυκτικούς σε σημείο απογοήτευσης ενόψει της ανανέωσης των πρώτων αδειών.