Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θεωρώντας υποχρέωση την τήρηση μέτρων περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού και της προστασίας των πολιτών και των μελών μας, η Ο.Ψ.Ε. προτείνει την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

1. Περιορισμός στις μετακινήσεις.
2. Αναστολή εργασιών συντήρησης κλιματισμού και ψυκτικών εγκαταστάσεων για 30 ημέρες, μέχρι νεωτέρας.
3. Προγραμματισμός των επισκευών σε επαγγελματικούς χώρους/καταστήματα, σε ωράριο μη λειτουργίας.
4. Όπου είναι εφικτό, να δίδονται οδηγίες αποκατάστασης βλάβης ή μεταφορά προϊόντων σε άλλο ψυγείο.
5. Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, χρησιμοποιείτε φόρμα μιας χρήσης, γάντια, ειδική μάσκα και γυαλιά προστασίας.
6. Τηρούμε όλους τους γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής. (Τακτικό πλύσιμο χεριών, γάντια, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, κλπ).

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος βρίσκετε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και για όποια νέα μέτρα παρθούν, θα ενημερωθείτε αμέσως με νέα ανακοίνωση μας. Παράλληλα, αναμένουμε νέα δέσμη μέτρων όσον αφορά το κλείσιμο ή όχι των καταστημάτων μας.

Σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με τον πίνακα παύσης λειτουργίας και μη επιχειρήσεων, βάση της ΠΝΠ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.