Η χρήση των ενισχυμένων ψυκτικών θαλάμων εξασφαλίζει την πρόψυξη και κατόπιν την ψυχρή αποθήκευση των Φινόκιο. Το φινόκιο, είναι ο ψευδοβολβός που σχηματίζουν οι παχύνσεις των φύλλων του μάραθου στη βάση του φυτού. Καλλιεργείται κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μικρές ποσότητες που όμως αποκτούν αυξητικές τάσεις λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Για να διατηρηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φινόκιο μετά τη συγκομιδή τους, πρέπει απαραίτητα πριν την αποθήκευσή τους να προψύχονται. Τα προψυκτήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα (HYDROCOOLERS) με τη βοήθεια ψυχρού νερού και τα αερόψυκτα (FORCED AIR COOLERS) με βοήθεια ψυχρού αέρα.

Από τα αερόψυκτα προψυκτήρια, για τα προϊόντα που έχουν συσκευασθεί σε αεροστεγείς ή σε κοινές συσκευασίες, χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία αυτά της δυναμικής πρόψυξης υψηλής αναρροφητικής ικανότητας που είναι η εξέλιξη των αερόψυκτων προψυκτηρίων και περιγράφονται στο βιβλίο της ISOFRUIT «ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ».
Πάρα κάτω θα αναφερθούμε για την αποθήκευση σε ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ που έχουν τη δυνατότητα πρόψυξης αλλά και την δυνατότητα συντήρησης.

Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος αποστολής προϊόντων.

Η διάταξη ενός ενισχυμένου ψυκτικού θαλάμου. Διακρίνονται ο τρόπος τοποθέτησης των παλετών, η κίνηση του ψυχρού αέρα, το διάφραγμα εξομάλυνσης της ροής, οι πρόσθετοι ανεμιστήρες και οι μηχανισμοί ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας του.

Η μέθοδος πρόψυξης με αερόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο, αποτελεί μία ευέλικτη μέθοδο που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του, για ελαφριά πρόψυξη και κατόπιν για συντήρηση. Η λύση αυτή είναι οικονομική γιατί δεν προϋποθέτει ανεξάρτητο προψυκτήριο και χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τις υπόλοιπες μεθόδους πρόψυξης. Η θερμοκρασία πρόψυξης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην βέλτιστη συντήρησης. (Πίνακας).

Προτεινόμενες συνθήκες κατά τη διάρκεια πρόψυξης
1 Ταχύτητα αέρα Μεσαία
2 Επιθυμητή θερμοκρασία πρόψυξης 2°C
3 Επιθυμητή υγρασία κατά τη πρόψυξη Χαμηλή
4 Ιδανική χρονική διάρκεια πρόψυξης 12 ώρες

 

Η πρόψυξη με αερόψυξη, δηλαδή η αναγκαστική ψύξη με ψυχρό αέρα διερχόμενο διαμέσου των προϊόντων εφαρμόζεται αφενός για τα μη συσκευασμένα και τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) και αφετέρου για τα επεξεργασμένα και συσκευασμένα, πριν από την εμπορική αποστολή τους. Και στις δύο περιπτώσεις τα φινόκιο μπορεί να είναι παλετοποιημένα.

Για τα συσκευασμένα φινόκιο οι συσκευασίες τους πρέπει να φέρουν κατάλληλα ανοίγματα που να είναι ευθυγραμμισμένα ώστε να διευκολύνουν την ροή του αέρα μέσα από αυτά. Οι παλέτες είναι τοποθετημένες με κενά μεταξύ τους σε κατάλληλη διάταξη, αφήνοντας τη ροή του ψυχρού αέρα να περνά ανάμεσά τους. (Εικόνα). Στον ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο ο ψυχρός αέρας κινείται από τους ανεμιστήρες των αεροψυκτήρων και υποβοηθείται από ισχυρούς ανεμιστήρες που τοποθετούνται πίσω από αυτούς και οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα όλο το 24ωρο.

Η ροή του αέρα εξομαλύνεται περνώντας μέσα από ένα διάφραγμα που βρίσκεται πίσω από τους αεροψυκτήρες. Με τον τρόπο αυτό, ο ψυχρός αέρας αναγκάζεται να ακολουθήσει την προκαθορισμένη διαδρομή που τον οδηγεί ανάμεσα από τα φινόκιο για να τους αφαιρέσει θερμότητα με αποτέλεσμα να τους χαμηλώνει τη θερμοκρασία. Μετά την πρόψυξη τα προϊόντα μπορούν να συντηρηθούν σε θερμοκρασία από 0 έως 0,4 βαθμούς κελσίου με 92% έως 94% σχετική υγρασία για 2 έως 3 μήνες.

Η διάταξη ενός ενισχυμένου ψυκτικού θαλάμου. Διακρίνονται ο τρόπος τοποθέτησης των παλετών, η κίνηση του ψυχρού αέρα, το διάφραγμα εξομάλυνσης της ροής, οι πρόσθετοι ανεμιστήρες και οι μηχανισμοί ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας του.

Αποσπάσματα από το βιβλίο της ISOFRUIT, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ. www.isofruit.gr

Image by freepik.com