Η πρόψυξη είναι αναμφίβολα η απαραίτητη ενέργεια που πρέπει να εφαρμόζουμε στα φρούτα και τα λαχανικά, για τα οποία επιθυμούμε να διατηρήσουμε αμετάβλητη την ποιότητά τους ή να τα αποθηκεύσουμε μακροχρόνια  σε ψυκτικούς θαλάμους.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης,
Ειδικός Σύμβουλος για την εταιρεία ISOFRUIT 

Γενικότερα ο σκοπός της πρόψυξης  είναι ο ταχύτατος περιορισμός της διαδικασίας ωρίμανσης μέσω της μείωσης της αναπνευστικής δραστηριότητας και της ελάττωσης της παραγωγής του αιθυλενίου, μειώνοντας την θερμοκρασία τους.

Εκτός των πιο πάνω, επιτυγχάνεται επίσης:

 • Η αναστολή της δράσης των μικροοργανισμών.
 • Η αύξηση του χρόνου αποθήκευσης.
 • Η διατήρηση του βάρους και της γεύσης των προϊόντων.
 • Η άμεση αφαίρεση της αισθητής θερμότητας που έχουν αποκτήσει από το ζεστό περιβάλλον και εκείνης που δημιουργείται από την αναπνοή τους.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ σε μία νέα καινοτόμο μεταφερόμενη συσκευή δυναμικής πρόψυξης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις προψυκτηρίων, αλλά διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους.  Μέσα σε αυτούς η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ (*) μπορεί να διενεργήσει την πρόψυξη με την ίδια επιτυχία αυτής των μόνιμων εγκαταστάσεων.

Εικόνα 1: Σχηματική διάταξη τοποθέτησης και λειτουργίας της μεταφερόμενης συσκευής δυναμικής πρόψυξης μέσα σε ψυκτικό θάλαμο έτοιμη για λειτουργία.

Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ (Εικόνα 1 & 2) παρέχει επιγραμματικά τα πιο κάτω λειτουργικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μόνιμες εγκαταστάσεις προψυκτηρίων.

 

 • Είναι οικονομικότερη στην εγκατάσταση και στη λειτουργία της.
 • Εξοικονομεί ώρες εργασίες από μετακινήσεις προϊόντων.
 • Μειώνει το συνολικό κόστος πρόψυξης γιατί μειώνει τις μετακινήσεις των προϊόντων.
 • Είναι ελαφριά. Μπορεί να μετακινηθεί με «ΚΛΑΡΚ».
 • Τοποθετείται εύκολα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο που πρόκειται να διενεργηθεί η πρόψυξη. Δεν απαιτείται εξειδικευμένος τεχνίτης.
 • Εκμεταλλεύεται όλους τους διαθέσιμους εν λειτουργία ψυκτικούς θαλάμους.
 • Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα στον προγραμματισμό και την προετοιμασία  μεγάλων ποσοτήτων.
 • Είναι ευέλικτη στον προγραμματισμό της αποθήκευσης προϊόντων, γιατί μετά το πέρας της χρήσης της, μεταφέρεται αλλού,  αποδεσμεύοντας τους ψυκτικούς θαλάμους που «εργαζόταν».
 • Επιτυγχάνει ομοιόμορφη πρόψυξη σε όλα τα προϊόντα σε όλο τον όγκο των παλετών γιατί χρησιμοποιεί αισθητήρια θερμοκρασίας βύθισης – διείσδυσης τοποθετημένα στον πυρήνα των προϊόντων.
 • Είναι ευέλικτη γιατί προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων διαθέτοντας  3 προκαθορισμένα προγράμματα:
  • Πρόγραμμα χαμηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που έχουν συγκομισθεί από το χωράφι και έχουν τοποθετηθεί μέσα σε διάτρητες ¨κλούβες¨.
  • Πρόγραμμα μέσης ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια ή σε απλές συσκευασίες.
  • Πρόγραμμα υψηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες με επικάλυψη μεμβράνης (flowpack).
 • Προστατεύει τα προϊόντα με διαρκή έλεγχο και ρύθμιση των αερίων αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικά αισθητήρια υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειαςγια τη μέτρηση των παραγόμενων από τα προϊόντα,  διοξειδίου του άνθρακα  (CO2) και αιθυλενίου  (C2Η4).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει σύστημα αεραγωγών για την απομάκρυνση του αιθυλενίου  (C2Η4) και του διοξειδίου του άνθρακα  (CO2).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αισθητήρια για την παρακολούθηση της σχετικής υγρασίας.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει λειτουργίες για την από μακράν παρακολούθηση και ρύθμιση της εγκατάστασης.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αυτόνομα συστήματα ειδοποίησης μη καλής λειτουργίας.

 

Εικόνα 2: Μεταφερόμενη συσκευή δυναμικής πρόψυξης σε λειτουργία.

 

(*) Η εν λόγω εφεύρεση – καινοτομία που μου έδωσε την ευκαιρία σύνταξης αυτού του άρθρου, μελετήθηκε, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS, η οποία έλαβε ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΒΙ και με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζεται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων.