Η επαγγελματική ευθύνη είναι η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά που θα υποχρεωθεί ο ίδιος να καταβάλει, βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται εις βάρος του, κατά τη διάρκεια ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή και των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Γράφει ο ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ισόβιο Μέλος “LIMRA INTERNATIONAL”
Πιερίας 23Α, Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι
Τηλ. 2110126428 / 6944840904, e-mail gianis@koukougianis.gr

Όπως προβλέπεται από τον νόμο 3844/2010 και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα, οι επαγγελματίες τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί και συντηρητές καυστήρων) είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβόλαια ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 112/2012 που αφορά τους επαγγελματίες ψυκτικούς, αυτοί οφείλουν να ασφαλιστούν για την Αστική Ευθύνη προκειμένου να ασκούν νόμιμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ψυκτικού

Σαφώς, η νομοθεσία δεν είναι ο μοναδικός λόγος ασφάλισης ενός επαγγελματία. Τα οφέλη που αποκομίζει ο ασφαλισμένος είναι πολύ περισσότερα και αφορούν την ίδια του την επιχείρηση και τη βιωσιμότητα αυτής. Παρά τον επαγγελματισμό και τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει ένας επαγγελματίας ψυκτικός, τα λάθη ή οι παραλείψεις μπορεί να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι αξιώσεις των πελατών μπορεί να έχουν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες σε εσάς και την επιχείρησή σας. Ωστόσο, μέσω ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης, μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον της επιχείρησής σας οικονομικά αλλά και την καλή σας φήμη. Επιπλέον, αποδεικνύετε τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που σας διακρίνουν, ενώ ταυτόχρονα δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν λάθη που μπορεί να συμβούν στον καθένα.

Τι καλύπτει ένα πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ψυκτικού;

Το πρόγραμμα καλύπτει την εκ νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του, κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης από τον ασφαλισμένο, για ζημιές (σωματικές βλάβες-ακόμη και θάνατο, υλικές ζημιές) που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου και των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορεί να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Συγκεκριμένα, ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης  καλύπτει έναν επαγγελματία ψυκτικό και τον  ασφαλίζει από την ευθύνη του για την πρόκληση σωματικών βλαβών, θάνατο και υλικές ζημιές κατόπιν ατυχήματος, σε τρίτους από υπαιτιότητά του.

Η ευθύνη του περιλαμβάνει τις πράξεις και τις παραλείψεις από αμέλειά του, οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες του, όπως εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών έργων προς τους πελάτες του. Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον ίδιο ως ελεύθερο επαγγελματία και έναν αριθμό υπαλλήλων, τεχνικών και βοηθούς τεχνίτες, ανάλογα το πακέτο και την εταιρία.

Η κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και περιπτώσεις χρήσης ελαττωματικών προϊόντων κατά την επισκευή ενός ψυκτικού μηχανήματος, ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ψυκτικού μηχανήματος, ζημιές σε υπόγειες εγκαταστάσεις και εργοδοτική ευθύνη προς τεχνικούς και βοηθούς τεχνίτες.

Προϋποθέσεις ισχύος του συμβολαίου είναι ο ψυκτικός κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, να κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα, πτυχία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να λαμβάνει μέτρα πρόληψης κατά των ατυχημάτων και ζημιών και να επιδεικνύει επιμέλεια.

Οι όροι ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Ψυκτικού είναι απλοί και κατανοητοί. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ετήσιες αμοιβές του επαγγελματία και το ύψος της ασφαλιστικής αποζημίωσης που θα επιλέξει.

Κόστος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ψυκτικού

Το κόστος της ασφάλισης είναι ανάλογο του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης και των ορίων κάλυψης ανά ζημιογόνο γεγονός και ανά έτος. Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν πληθώρα ασφαλιστικών πακέτων, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και τα οποία, σε γενικές γραμμές, είναι αρκετά οικονομικά και απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες. Τα συμβόλαια αστικής ευθύνης κοστίζουν από περίπου 70-100 ευρώ και άνω το χρόνο και τα ασφαλιστικά οφέλη είναι σημαντικά για τους επαγγελματίες. Επιπλέον με ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να δοθούν εκπτώσεις στο τελικό ασφάλιστρο.

Photo by freepik.com