Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του ΕΕΑ, το Νοέμβριο του 2017 οι εγγραφές ανήλθαν στις 570 ενώ οι διαγραφές στις 383. Τον αντίστοιχο μήνα του 2016 καταγράφηκε επίσης θετική διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 633 εγγραφές και 421 διαγραφές.Ο Ιανουάριος είναι ο μοναδικός μήνας μέσα στο 2017 που καταγράφει αρνητικό ισοζύγιο (137 περισσότερες διαγραφές). Ο Μάιος και ο Οκτώβριος σημειώνουν τις μεγαλύτερες θετικές διαφορές (246 και 279 περισσότερες εγγραφές αντίστοιχα). Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες εγγραφές (689) και ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες διαγραφές (677). Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τον μικρότερο αριθμό εγγραφών και διαγραφών.

 

Στο 11μηνο
Κατά το διάστημα Ιανουάριος- Νοέμβριος 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.301 εγγραφές επιχειρήσεων ενώ στο ίδιο διάστημα το 2017 πραγματοποιήθηκαν 6.037 εγγραφές.
Η διαφορά εγγραφών 2017 – εγγραφών 2016 κυμαίνεται από -106 τον Απρίλιο μέχρι 99 τον Οκτώβριο. Οριακή διαφορά στις εγγραφές εμφανίζουν οι μήνες Μάρτιος (7 εγγραφές περισσότερες το 2017 από το 2016) και Αύγουστος (6 εγγραφές λιγότερες το 2017 από το 2016).Οι ατομικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών κατά τον μήνα αναφοράς με 426 εγγραφές και ποσοστό που αγγίζει το 75%. Όσον αφορά στις νομικές μορφές, οι εγγραφές Ι.Κ.Ε. ξεπερνούν το 11% και ακολουθούν οι Ετερόρρυθμες εταιρείες με ποσοστό 6,32% και οι Ομόρρυθμες με ποσοστό 5,96%. Οι εγγραφές άλλων νομικών μορφών, συγκεκριμένα Ε.Π.Ε. και Α.Ε., εμφανίζουν ποσοστό 1,58%.

 

Κλαδικά
Σε επίπεδο κλάδων, σε ό,τι αφορά τις εγγραφές στο διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017, πρώτες έρχονται οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης με 1.088, με δεύτερο το λιανικό εμπόριο (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) με 953 εγγραφές. Στις διαγραφές, κατά το ίδιο διάστημα οι δύο πρώτες θέσεις αντιστρέφονται, δηλ. την πρωτιά έχει το λιανικό εμπόριο (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) με 890 διαγραφές, με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης στη δεύτερη θέση με 837 διαγραφές.

 

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών