Κύριε Καρώνη,

Σε συνέχεια της παραπληροφόρησης που κάνατε σε παρουσίασή σας σε πρωινή εκπομπή του MEGA (Κοινωνία Ώρα MEGA) στις 30-06-2022, σας επισημαίνουμε ότι την κρίνουμε απαράδεκτη και επικίνδυνη. Η διαχείριση των χημικών αποβλήτων που θα προκύψουν από την αντικατάσταση των κλιματιστικών είναι μια άκρως κρίσιμη διαδικασία και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους απέναντι στην τοποθέτησή σας περί διαχείρισης τους από «μόνο πτυχιούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς».

Σας ενημερώνουμε ότι για να συμμετάσχει κάποιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Εξάλλου στην πλατφόρμα δεν εγγράφονται πτυχιούχοι και πιστοποιημένοι, παρά μόνο αδειούχοι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Στην περίπτωση που εσείς συνεργάζεστε έως σήμερα με μη αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς για τις εγκαταστάσεις των κλιματιστικών σας, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και οι Ε.Κ. και αυτό είναι κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, δεν έχετε εσείς την δυνατότητα να ενημερώσετε πόσοι είναι οι αδειούχοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί ψυκτικοί στην Ελλάδα, πόσο μάλλον πριν ακόμη γίνει η εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η Ομοσπονδία μας και όλοι οι αδειούχοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί ψυκτικοί ζητούν την άμεση αποκατάσταση των πληροφορίων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνεργασία σας με μη αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς, χρίζει διερεύνησης.