Σε αυτό το έγγραφο η REHVA περιλαμβάνει συμβουλές για την λειτουργία και την χρήση υπηρεσιών κτιρίων σε περιοχές με κρούσματα κορονοϊού Covid-19, ώστε να αποτραπεί η διασπορά του Covid-19 σε ότι αφορά τα συστήματα ύδρευσης και κλιματισμού. Παρακαλώ θεωρείστε τις συμβουλές που δίνονται σαν προσωρινές, θα εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία και πληροφορίες όταν προκύπτουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ REHVA ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

*Μετάφραση Εγγράφου: Δημήτριος Δαλαβούρας