Εκδήλωση με θέμα «∆ιαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον κλάδο των εταιρειών συντήρησης» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων του 1ου έτους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019 «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην ΑΘΗΝΑ, την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστηµίου 27 ( ώρα προσέλευσης 5:00 µ.µ., ώρα έναρξης 5:30 µ.µ. ).