Προς:   Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Θέμα:  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε., λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της προσπάθειας της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Nόμων και των Ε.Κ., αλλά και του περιορισμένου χρόνου στη Γ.Σ. στα Χανιά για το παραπάνω θέμα, προτείνει στα Σωματεία μέλη της, συνάντηση – συζήτηση  με το νομικό μας σύμβουλο κ.Μπέσκο.

Προτεινόμενη ημερομηνία είναι η ημέρα Κυριακή 15 Απριλίου και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων της ΟΨΕ, Καποδιστρίου 24,  Αθήνα. Εκτιμώμενη διάρκεια 2 – 3 ώρες.

Στη συνάντηση – συζήτηση μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας μέχρι 30 Μαρτίου.

Η συμμετοχή σας κρίνετε άκρως απαραίτητη.

Με εκτίμηση,