Τι είναι το ZEB;

Το κτίριο ΖΕΒ (Zero Energy Building) είναι ένα κτίριο εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου (βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, άρθρο 2).

Γράφει η Παναγιώτα Τσίτσου
Για την Τsitsos – Galletti, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

 

Τι πρέπει να διαθέτει ένα ΖΕΒ;

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) διαθέτουν:

 • δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών,
 • Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
 • ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης τους ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα ΖΕΒ

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου κτιρίου είναι πολλά, μερικά εκ των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω της αυξημένης θερμομόνωσης, καθώς η
  περισσότερη καταναλισκόμενη ενέργεια αποσκοπεί στη θέρμανση των κτιρίων.
 • Μείωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λόγω της υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
  όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
 • Ενεργειακή ασφάλεια και περιβαλλοντική αειφορία.
 • Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ηλεκτρισμό.
 • Μειωμένα έξοδα συντήρησης σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο.
 • Μικρός χρόνο απόσβεσης επένδυσης.

Ενέργεια για θέρμανση σε ένα ΖΕΒ

Στα κτίρια n ZEB απαιτούνται υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης του κελύφους, με αποτέλεσμα η απαίτηση ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης να είναι μειωμένη. Η κάλυψη των αναγκών για θέρμανση θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ και το σύστημα να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να ακολουθούνται οι πιο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και σχεδιαστικές μέθοδοι.

Μερικές λύσεις για τη θέρμανση των κτιρίων n ZEB γίνονται με τους εξής τρόπους:

1. Λέβητα συμπυκνώσεως υγρού ή αερίου καυσίμου όπου η απόδοση μπορεί να είναι κοντά στο 100%. Ο καυστήρας του λέβητα μπορεί να είναι δύο σταδίων, και σε μεγάλα κτίρια πολλαπλών σταδίων.

2. Αντλία θερμότητας υψηλής ενεργειακής κλάσης, κατά προτίμηση με συντελεστή απόδοσης μεγαλύτερο από 3,5. Οι αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι αερόψυκτες (αέρος – νερού) ή υδρόψυκτες (νερού – νερού/ γεωθερμικές). Υπερτερούν σε σχέση με τα άλλα συστήματα καθότι χρησιμοποιούνται για θέρμανση αλλά και ψύξη, χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ, ενώ η εγακτάσταση τους δεν απαιτεί πολύ χώρο.

Ακόμη, παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής ΖΝΧ, συνδυαστικά με τη χρήση ηλιακής ενέργειας ή και όχι.

3. Λέβητα βιομάζας, ειδικότερα όταν υπάρχει αυτοματισμός για ελεγχόμενη τροφοδοσία καυσίμου και ρύθμιση της καύσης. Η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και συμβάλει στην επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού ΑΠΕ που απαιτείται σε ένα κτίριο n ZEB.

4. Ηλιακή θέρμανση συνδυασμένη με ένα άλλο σύστημα παραγωγής θέρμανσης, όπως λέβητας ή αντλία θερμότητας. Τα ηλιακά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να καλύψουν και τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης, έτσι μπορεί να είναι πιο ελκυστική λύση σε κτίρια
που έχουν ταυτόχρονα υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

5. Ηλεκτρική αντίσταση σε περιπτώσεις μικρών κτιρίων όπου η εγκατάσταση ενός πιο ενεργειακά αποδοτικού συστήματος είναι τελείως οικονομικά ασύμφορη.

6. Τηλεθέρμανση σε επίπεδο περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου.

Τα κτίρια nΖΕΒ στη ζωή μας

Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ – Άρθρο 9 ορίζεται ότι : «απαιτείται λήψη απαραίτητων μέτρων ανά κράτος για τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, μέχρι το τέλος του 2018 για τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 2020 για όλα τα κτίρια».

Βιβλιογραφικές αναφορές:
1. Active for more comfort: Passive House. (2018). 3rd ed. [ebook] PHI. Available at: https://passivehouseinternational.org/upload/download_complete_PH_Brochure2018_EN_online.pdf [Accessed 12 Mar. 2018].
2. Avgeris, L. (2016). Μοντελοποίηση και Ανάλυση Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. MSc. University of Patras.
3. GRAMMATIKOPOULOS, A. (n.d.). TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
4. Inzeb. (2018). Ορισμός ZEB. [online] Available at: http://inzeb.org/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-zeb/ [Accessed 12 Mar. 2018].
5. Lofgren, K. (2015). Infographic: What the net-zero homes of the future will look like. [image] Available at: https://inhabitat.com/infographic-what-the-net-zero-homes-of-the-future-willlook-like/ [Accessed 12 Mar. 2018].
6. ΚΑΠΕ, C. (2018). Τι είναι το κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης|EnergyHUB for ALL. [online] Cres.gr. Available at: http://www.cres.gr/energyhubforall/3.1.html [Accessed 12 Mar. 2018].
7. ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | ZEB ENGINEERING. (2018). ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | ZEB ENGINEERING. [online] Available at: https://www.zero-energybuilding.gr/ [Accessed 12 Mar. 2018].