Οι νέες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία των τεχνικών και των τελικών πελατών. Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση λειτουργικού κόστους και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων;

Γράφει ο Άρης Λουτράρης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού / Συνιδρυτής – Infoscope Hellas
www.infoscope.gr, info@infoscope.gr

Η καταγραφή θερμοκρασίας ως αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησης

Η παρακολούθηση των δεδομένων θερμοκρασίας στα προϊόντα που βρίσκονται σε ψύξη ανέκαθεν αποτελούσε μία σημαντική ανάγκη των επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά πρωτόκολλα (HACCP, ISO κ.α.), αλλά και ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή βλαβών και απώλειας αγαθών. Σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η ανάγκη αυτή ακόμη και σήμερα καλύπτεται με την τήρηση αρχείου καταγραφών χειροκίνητα. Η πρακτική αυτή είναι αφενός χρονοβόρα, αφετέρου αφήνει μεγάλο περιθώριο για λάθη, ανακρίβειες και απαιτεί σημαντική οργάνωση, ώστε το αρχείο καταγραφών να είναι εύχρηστο σε μια μελλοντική χρήση (μελέτη, έλεγχος εποπτικής αρχής κοκ). Όπως επίσης είναι εύκολα αντιληπτό, η τήρηση αρχείου καταγραφών χειροκίνητα δεν προσφέρει καμία προειδοποίηση ή προστασία από βλάβες και ζημιές.

Η σταδιακή πρόοδος της τεχνολογίας

Τα προηγούμενα χρόνια οι ανάγκες καλυπτόταν με τη χρήση φορητών καταγραφικών θερμοκρασίας και ακόμη περισσότερο με τη χρήση σταθερών συστημάτων, που παρείχαν δυνατότητα τηλε-ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης.

Όπως βέβαια συμβαίνει συνήθως, οι πρώτες τεχνολογικές λύσεις συνοδεύονταν με τη σειρά τους από κάποια μειονεκτήματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων ήταν το υψηλό κόστος και η δυσκολία χρήσης. Η εγκατάσταση λογισμικού σε τοπικό υπολογιστή και η εκμάθηση χρήσης του συχνά δημιουργούσαν δυσάρεστα συναισθήματα σε επαγγελματίες που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ή δεν είχαν την πολυτέλεια να διαθέσουν το χρόνο τους σε αυτό. Η έλλειψη συμβατότητας επίσης δημιουργούσε εμπόδια στην υλοποίηση μίας πλήρους και καθαρής λύσης εποπτείας όλου του εξοπλισμού.

Οι δυνατότητες σήμερα

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η πρόοδος της τεχνολογίας αλλά και η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της στην καθημερινή ζωή είναι εντυπωσιακή. Κάποτε απαιτούνταν ένα συγκεκριμένο λογισμικό για την εγκατάσταση κάθε νέας συσκευής, πλέον μέσω ενιαίου σειριακού πρωτοκόλλου (USB) οι περισσότερες συσκευές αναγνωρίζονται και συνδέονται αυτόματα. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν σταθερή πρόσβαση στο internet.

Ερχόμενοι λοιπόν στο σήμερα, διαπιστώνουμε ότι η υποδομή για τη διακίνηση των δεδομένων και την αξιοποίηση τους είναι έτοιμη. Οι ελεγκτές των ψυκτικών θαλάμων εκτός από τη θερμοκρασία καταγράφουν πολλές επιπλέον κρίσιμες πληροφορίες όπως η κατάσταση απόψυξης, συμπιεστή, ανεμιστήρων, η πίεση των ψυκτικών υγρών κ.α.

Πλέον οι κυριότεροι κατασκευαστές ελεγκτών ψυκτικών θαλάμων έχουν υιοθετήσει την πρακτική των ανοιχτών πρωτοκόλλων στον εξοπλισμό τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε εξωτερικές συσκευές να λαμβάνουν τα δεδομένα του. Το πρόβλημα της ασυμβατότητας μεταξύ συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών ή της επιπλέον χρήσης απλών ανεξάρτητων αισθητήρων θερμοκρασίας δεν έχει πάψει να υφίσταται, είναι ωστόσο αντιμετωπίσιμο.

Τέλος, έχει βελτιωθεί και η προσέγγιση των εταιρειών παροχής λογισμικού σε μη εξειδικευμένο/εκπαιδευμένο χρήστη, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα τις πολύ δημοφιλείς και εύχρηστες εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα και τα tablet.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όλα τα κομμάτια του puzzle για τη μετάβαση των επιχειρήσεων στο επόμενο στάδιο είναι διαθέσιμα και το μόνο που εκκρεμεί είναι η συμπλήρωση του. Εφόσον μάλιστα αυτό δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, εκπαίδευση του προσωπικού ή μεγάλο κόστος, είναι θέμα χρόνου όλες οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη και τις ευκολίες των νέων τεχνολογιών.

Τι επιπλέον οφέλη αποκτά κάποιος υιοθετώντας τις νέες τεχνολογικές λύσεις;

Η αυτόματη και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας αποτέλεσε την πρωταρχική ανάγκη πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν οι λύσεις της τηλεμετρίας στη βιομηχανία ψύξης. Το γεγονός ότι η λήψη ειδοποίησης στο κινητό μέσω μίας εφαρμογής, ενός sms όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο internet ή ακόμη και τηλεφωνικής κλήσης σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί σωτήρια, είναι ήδη γνωστό. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πλέον και μια σειρά από επιπλέον δυνατότητες και οφέλη:

  1. Η διασύνδεση με ελεγκτές διαφορετικών κατασκευαστών για τη συλλογή των επιπλέον στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω (στοιχεία evaporator, compressor, defrost, σφάλματα κ.ο.κ.) και η ενοποίηση εποπτείας του εξοπλισμού προσφέρουν στον τεχνικό πολύτιμες επιπλέον πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και επέμβασης στις παραμέτρους των συσκευών.
  2. Οι πλατφόρμες κεντρικής συλλογής δεδομένων δίνουν την επιλογή πρόσβασης και από υπολογιστές εκτός της επιχείρησης, χωρίς εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων ή πολύπλοκες ρυθμίσεις, και παρέχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων από την επιχείρηση στον τεχνικό ή τον υπεύθυνο συντήρησης, ο οποίος μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης. Καθιστούν έτσι εύκολη τη μελέτη των στοιχείων τους με διαγράμματα, συγκρίσεις, οπτικοποιημένα δεδομένα του ιστορικού κ.α. μέσω των εύχρηστων λογισμικών που συνήθως συνοδεύουν τις εφαρμογές διαδικτύου.
  3. Ο συνδυασμός παρακολούθησης των ψυκτικών θαλάμων με την ταυτόχρονη εποπτεία κεντρικών και επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων μπορεί να προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για την καλύτερη ρύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με όλη την αλυσίδα ψύξης, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη λειτουργία και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  4. Όσο η τεχνολογία προοδεύει, παρέχει σε προσιτές τιμές αισθητήρες μέτρησης επιπλέον μεγεθών και έτσι είναι ευκολότερη η παράλληλη παρακολούθηση και άλλων στοιχείων πέραν της θερμοκρασίας και της υγρασίας, όπως είναι η στάθμη των δεξαμενών, η πίεση των δοχείων, η ροή υγρών, η χλωρίωση, η ποιότητα του αέρα κ.α.
  5. Η σταδιακή εισαγωγή τεχνικών της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει άκοπα χρήσιμες αξιολογήσεις των δεδομένων. Μία έτοιμη αναφορά απόδοσης του εξοπλισμού καθε εβδομάδα στο γραφείο του υπεύθυνου είναι ένα σημαντικό παράπλευρο όφελος, καθώς εφιστά την προσοχή του επαγγελματία μόνο εκεί που είναι πιθανό να χρειάζεται να επέμβει, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει χρόνο. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό είναι μόνο η αρχή.

Η είσοδος στο μαγικό κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας συχνά φαντάζει εξωτική, με την πάροδο των χρόνων ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο εύκολα αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο εν τέλει έχει πολλαπλά οφέλη με μικρό συγκριτικά κόστος και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Η παροχή εργαλείων που κάνουν τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη και πολύτιμη.

 

Infoscope Hellas – Innovative IT solutions