Γράφει ο Γιώργος Παππάς
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
MSc, MIET, MIEEE, KNX/EIB partner

«Από πού ερχόμαστε, που είμαστε και που πηγαίνουμε.»

Ο άνθρωπος από τα παλαιότερα χρόνια της ύπαρξής του, κλήθηκε να δώσει λύση σε ένα καίριο για την επιβίωσή του πρόβλημα. Την μεγαλύτερη δυνατή χρονική διατήρηση της τροφής του είτε ήταν ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

Σε μικρό σχετικά βάθος χρόνου (περίπου 100 χρόνια), τα συστήματα ψύξης εξελίχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σοβαρό πρόβλημα έχει πλέον λυθεί σε ένα μεγάλο τμήμα του «πολιτισμένου κόσμου». Ένα από τα κυριότερα συστατικά ενός οποιουδήποτε συστήματος ψύξης είναι το ψυκτικό μέσο, που εναλλάσσοντας την κατάστασή του (φάση) από αέριο σε υγρό (και αντίστροφα) κατά την διάρκεια του ψυκτικού κύκλου, παράγει το απαραίτητο έργο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψύξης.

Κατά την διάρκεια των δεκαετιών ’20 – ’30 δημιουργήθηκαν από τις βιομηχανίες χημικών CFCs (χλωροφθοράνθρακες) που θα χρησιμοποιούνταν σαν ψυκτικά μέσα (βλέπε σχήμα 1)

Σχήμα 1: Ψυκτικά μέσα CFC

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60 παρατηρήθηκε από επιστήμονες ότι τα CFCs και η απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα, είχαν μεγάλη επίδραση στο φαινόμενο της διάσπασης της στοιβάδας του όζοντος (ODP = Ozone depletion potential). Εκείνη την περίοδο παίρνει μορφή και ο μετρήσιμος δείκτης ODP, μοναδικός για κάθε ψυκτικό μέσο.

Προσπαθώντας να λύσουν αυτό το πρόβλημα οι βιομηχανίες χημικών δημιούργησαν την «νέα» για την εποχή γενιά ψυκτικών μέσων τα HCFCs (υδροχλωροφθοράνθρακες), με μικρότερο δείκτη ODP και αισθητά βελτιωμένες αποδόσεις (βλέπε σχήμα 2).

Σχήμα 2: Ψυκτικά μέσα HCFC

Όπως αποδείχτηκε όμως ύστερα από εκτενείς έρευνες, τα «νέα» ψυκτικά μέσα, εκτός από το ότι δεν είχαν εξαλείψει εντελώς την επίδραση τους στο φαινόμενο της διάσπασης της στοιβάδας του όζοντος, παρουσίαζαν και ένα άλλο πρόβλημα, απελευθερώνοντας τα λεγόμενα F-gases στην ατμόσφαιρα, που ήταν υπεύθυνα για την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τα F-gases είναι φθοριούχα αέρια που έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο και σε περίπτωση διαφυγής τους στην ατμόσφαιρα, μένουν εκεί ακόμα και για αιώνες συμβάλλοντας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, θεσπίστηκε ένας δείκτης επίδρασης του κάθε ψυκτικού μέσου με το συγκεκριμένο φαινόμενο, που ονομάστηκε GWP = Global Warming Potential.

Σε μια πρωτόγνωρη για τα διεθνή δεδομένα εύρος συμφωνίας, θεσμοθετήθηκε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987), στο οποίο αναφερόταν ρητά οι ημερομηνίες στόχοι για την κατάργηση των CFC ψυκτικών μέσων (R11, R12, R13, κλπ). Το 1992, το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει και την σταδιακή κατάργηση των HCFCs.

Το 1996 καταργήθηκε η παραγωγή των CFC σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, και το 2000 με την ντιρεκτίβα 2037/2000 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του πρωτογενούς R-22 από 1/1/2010 και επιτρεπόταν η κυκλοφορία ανακυκλωμένου R-22 έως το 2015, ημερομηνία πέραν της οποίας θα καταργείτο εντελώς. Το προτεινόμενο πρόγραμμα για την κατάργηση χρήσης των HCFCs φαίνεται στο σχήμα 3

Σχήμα 3: Πρόγραμμα κατάργησης χρήσης HCFCs (Πηγή: EPA)

Παράλληλα, οι εταιρίες χημικών προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες οδηγίες και νόμους, παρήγαγαν νέα ψυκτικά μέσα, τα HFCs (υδροφθοράνθρακες) τα οποία είχαν πλέον μηδενικό δείκτη ODP αλλά συνέχιζαν να έχουν επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (βλέπε σχήματα 4, 5). Ορισμένα από αυτά είναι μεταβατικά (R407A, R407C, R407F) και αντικαθιστούν παλαιότερα ψυκτικά μέσα που καταργούνται (βλέπε σχήμα 6) έχουν όμως ιδιαιτερότητες (εύλεκτα, υψηλό βαθμό GWP, κλπ)

Σχήμα 4: Ψυκτικά μέσα HFCs

 

Σχήμα 5: Ψυκτικά μέσα HFCs

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν στην Ευρώπη και την Αμερική και τις νέες προτεινόμενες δράσεις για τα F-Gases, σταδιακά θα καταργηθούν και τα ψυκτικά μέσα HFCs (R404A, R507A, R134a, R407C, R410A, κ.α.) λόγω της μεγάλης επίδρασης που έχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άλλωστε, από το 2009, η ΕΙΑ (Environmental Investigation Agency) έχει ταχθεί σαφέστατα υπέρ της πλήρους κατάργησης των HFCs και την αποφυγή της χρήσης τους σε νέες εγκαταστάσεις.

Σχήμα 6: Μεταβατικά ψυκτικά μέσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας ένα πολύ φιλόδοξο περιβαλλοντικό σχεδιασμό (και συγχρόνως έναν από τους πιο αυστηρούς σε ολόκληρο τον κόσμο), θέσπισε τον κανονισμό 20 – 20 – 20 ο οποίος ουσιαστικά θα επιβάλει μείωση 20% των εκπομπών που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2020.
Επιπλέον με τον κανονισμό ΕΕ 517/2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 – 40% το 2030 και κατά 80 έως και 95% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990 έως το έτος 2050 και την κατάργηση των HFCs στο βάθος χρόνου (βλέπε σχήμα 6).

Σχήμα 7: Πρόγραμμα κατάργησης HFCs (πηγή: Danfoss)

 

Σε πρόσφατο συνέδριο των χωρών G20 (8/6/2013) εκφράστηκε η ιδέα ότι η κατάργηση των HFCs θα αποτελέσει την πιο γρήγορη ενέργεια για τον περιορισμό του προβλήματος του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και ένα παράδειγμα συνεργασίας όλων των χωρών για επίλυση σοβαρών προβλημάτων όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής που υφίσταται ο πλανήτης τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι προτάσεις του συνεδρίου θα γίνουν πράξη με νομοσχέδιο του Ευρωκοινοβουλίου (ΕΕ 517/2014) με το οποίο η Ευρωπαϊκή επιτροπή περιβάλλοντος επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές στην χρήση ψυκτικών μέσων HFC στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού, όπως φαίνονται παρακάτω:

 • Απαγόρευση χρήσης HFC με δείκτη GWP ≥ 2500 σε νέες εγκαταστάσεις ψύξης από 1/1/2016 (εξαιρούνται τα συστήματα που χρησιμοποιούν HFC σε εφαρμογές με θερμοκρασίες χαμηλότερες των -50οC)
 • Απαγόρευση χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις ψύξης από 1/1/2020 (εξαιρούνται τα συστήματα που χρησιμοποιούν HFC σε εφαρμογές με θερμοκρασίες χαμηλότερες των -50οC)
 • Απαγόρευση χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις κλιματισμού από 1/1/2020
 • Απαγόρευση της χρήσης HFC με βαθμό GWP ≥ 2150 σε νέες εγκαταστάσεις επαγγελματικής ψύξης από 1/1/2015 (αντί για 1/1/2017)
 • Απαγόρευση της χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις επαγγελματικής ψύξης από 1/1/2018 (αντί για 1/1/2020)
 • Απαγόρευση χρήσης των HFC σε συστήματα κλιματισμού εμπορικών πλοίων (cargo ships) από 1/1/2020
 • Γενική απαγόρευση χρήσης των HFC σε συστήματα ψύξης κινητών μέσων (mobile refrigeration equipment) από 1/1/2025
  ______________________________________________
Πηγή: Παρουσίαση του Μηχανολόγου Μηχανικού Δανιήλ Παππά με θέμα «Εξελίξεις στην αγορά ψυκτικών μέσων – Αντικατάσταση των απαγορευμένων / υπό απαγόρευση ψυκτικών μέσων και τεχνικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης» που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους (ΕΕΒΨ) στο NJV Athens Plaza (18/10/2013)

Ακολουθώντας και πάλι τις εξελίξεις που επέφερε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και οι σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βιομηχανίες χημικών σχεδίασαν και κατασκεύασαν νέα ψυκτικά μέσα τα οποία έχουν μηδενικό ODP, πολύ μικρότερο βαθμό GWP και σχετικά καλύτερες ιδιότητες από τα ήδη υπάρχοντα. Τα νέα ψυκτικά μέσα (HFO) υδροφθοροολεφίνες, φαίνονται στα σχήματα 6, και 7

Σχήμα 8: Νέα ψυκτικά μέσα HFO (Πηγή: Honeywell)

Όπως είδαμε από τα παραπάνω (και όπως φαίνεται και στο σχήμα 8), οι εξελίξεις στον χώρο επιβάλλουν αλλαγή των παλαιότερων ψυκτικών μέσων με νεότερα, περισσότερο αποδοτικά και παράλληλα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Όλη η διαδικασία μεταξύ των βιομηχανιών παραγωγής χημικών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και θεσμών μοιάζει σαν ένα κυνηγητό γάτας – ποντικιού, με τους τελικούς χρήστες (ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων) και τους εγκαταστάτες να έχουν ρόλο θεατή και να είναι πάντα εκτεθειμένοι σε ένα αβέβαιο περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά.

Σχήμα 9: Νέα ψυκτικά μέσα HFO (Πηγή: Dupont)

 

Σχήμα 10: Διαδικασία αλλαγής ψυκτικών μέσων έως σήμερα

Συνεπώς η σωστή επιλογή ψυκτικού μέσου σε μία νέα εγκατάσταση είναι ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και να ληφθούν υπόψη πολλαπλές παράμετροι. Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και σπουδή χρειάζεται η περίπτωση αντικατάστασης σε μία υπάρχουσα ψυκτική εγκατάσταση που λειτουργεί με «παλαιάς κοπής» ψυκτικό μέσο όπως το παλαιότερο R22, και τα νεότερα R404a, R507a, R407c, R410a, R134a. Επιπλέον όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό σε όσους τεχνικούς ψύξης εξυπηρετούν ψυκτικές εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές όπως στα νησιά και στην επαρχία γενικότερα, το μεγάλο πλήθος εναλλακτικών ψυκτικών μέσων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στην εύρεση, την διάθεση και την διακίνηση. Στο επόμενο μέρος και τεύχος του περιοδικού «ΨΥΚΤΙΚΟΣ» θα εξετάσουμε αναλυτικά τις ιδιότητες και την ενεργειακή απόδοση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων με τα υφιστάμενα, νέα και κλασσικά (φυσικά) ψυκτικά μέσα σε μια εγκατάσταση αναφοράς αφού χωρίσουμε σε διακριτές κατηγορίες (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Τέλος θα παρουσιάσουμε και ένα τρίτο μέρος σε επόμενο τεύχος του περιοδικού «ΨΥΚΤΙΚΟΣ» το οποίο θα περιέχει παραδείγματα και τα μέχρι σήμερα πραγματικά αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις μας σε νέα και κλασσικά (φυσικά) ψυκτικά σε εγκαταστάσεις υφιστάμενες που μελέτησε και επέβλεψε το τεχνικό μας γραφείο πάντα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

«Σύγκριση ενεργειακής απόδοσης ψυκτικών μέσων»

Θα παρουσιάσουμε με μορφή πινάκων, την σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων ψυκτικών μέσων σε τυποποιημένες συνθήκες λειτουργίας, (α) συντήρησης νωπών και (β) συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων.

Για να είναι πιο εύκολα κατανοητά τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, πήραμε σαν σημείο αναφοράς το ψυκτικό μέσο R22 που είναι το πιο γνωστό ευρέως σε όλους τους ψυκτικούς. Ορίστηκε με συντελεστή 100% η ενεργειακή του απόδοση στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας (συντήρηση ή κατάψυξη) και τον τρόπο λειτουργίας των ψυκτικών μονάδων (αερόψυκτη ή υδρόψυκτη λειτουργία). Όλα τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα της έρευνας συγκρίθηκαν σε απόδοση σε σχέση με το R22 και τα αποτελέσματα φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες. Σαν κύρια πηγή της έρευνάς μας πήραμε στοιχεία από τα προγράμματα επιλογής συμπιεστών γνωστών οίκων κατασκευής ψυκτικών συμπιεστών. Παράλληλα έγινε επιστημονική προσέγγιση της απόδοσης ενός συμπιεστή με βάση την παροχή ψυκτικού αερίου (εμβολισμός x στροφές), τον ογκομετρικό βαθμό απόδοσης και την διαφορά ενθαλπιών των ψυκτικών μέσων. Οι συνθήκες λειτουργίας συντήρησης για αερόψυκτες μονάδες ορίστηκαν: -10οC θερμοκρασία αναρρόφησης και +45οC θερμοκρασία κατάθλιψης, ενώ για υδρόψυκτες μονάδες ορίστηκαν: -10οC θερμοκρασία αναρρόφησης και +35οC θερμοκρασία κατάθλιψης. Αντίστοιχα, οι συνθήκες λειτουργίας κατάψυξης για αερόψυκτα συστήματα ορίστηκαν: -28οC θερμοκρασία αναρρόφησης και +45οC θερμοκρασία κατάθλιψης ενώ για υδρόψυκτα συστήματα ορίστηκαν σε: -28οC θερμοκρασία αναρρόφησης και +35οC θερμοκρασία κατάθλιψης
Οι κατηγορίες συμπιεστών που εξετάσαμε ήταν οι ακόλουθες:
(i) Ανοικτού τύπου εμβολοφόροι (μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι)
(ii) Ανοικτού τύπου κοχλιωτοί (μεσαίου μεγέθους)
(iii) Ημι-κλειστοι εμβολοφόροι και
(iv) Ημι-κλειστοι κοχλιωτοί

Ο βαθμός απόδοσης του έργου συμπίεσης (COP) υπολογίστηκε χωρίς υπόψυξη για να έχουμε καλύτερη συγκριτική προσέγγιση. Από την εξέταση των αριθμών των πινάκων 1 έως 8 που φαίνονται παρακάτω, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα που αφορούν την ενεργειακή επίπτωση των διαφόρων ψυκτικών μέσων στο έργο συμπίεσης των διαφόρων ειδών συμπιεστή ψύξης που κυκλοφορούν στην αγορά.

Πίνακας 1: Αποδόσεις ημιερμητικών εμβολοφόρων συμπιεστών
σε συνθήκες συντήρησης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο Σύστημα
(-10οC /+45oC)
Υδρόψυκτο Σύστημα
(-10oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση (μείωση)
λόγω υδρόψυκτου συστήματος
R22 100% 100% 21,43%
R134a 96,44% 95,96% 21,04%
R404a 88,93% 91,93% 23,99%
R507a 91,30% 94,72% 24,26%
R407f 98,02% 100% 22,98%
R407c 94,07% 95,65% 22,73%
R407a 93,68% 95,65% 23,05%
R448a 97,63% 99,07% 22,57%
R449a 97,23% 98,76% 22,64%
R410a 104,44% 104,73% 24,19%
R450a 93,68% 93,79% 21,52%
R513a 95,65% 96,27% 21,94%

 

Πίνακας 2: Αποδόσεις ημιερμητικών εμβολοφόρων συμπιεστών
σε συνθήκες κατάψυξης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Θερμ.
Κατ.
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-28οC /+45oC)
 Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-28oC /+35oC)
 Διαφορά στην
κατανάλωση (μείωση)
λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 -28οC  100%  100%  20,73%
R134a -25οC  105,88%  103,11%  18,59%
R404a -28οC 99,35%  99,48%  20,83%
R507a -28οC  102,61%  103,11%  21,11%
R407f -28οC  97,39%  98,96%  21,99%
R407c -25οC  105,88%  104,66%  19,80%
R407a -28οC  91,50% 93,26% 22,22%
R448a -28οC 101,96% 101,55%  20,41%
R449a -28οC  101,31%  101,55%  20,92%
R410a -28οC  98,03%  101,04% 23,20%
R450a -25οC  101,96%  99,48%  18,75%
R513a -25οC 107,84% 105,7%  19,12%
R747/R407f -28οC  92,59%  101,51%  25,74%

 

Πίνακας 3: Αποδόσεις ημιερμητικών κοχλιωτών συμπιεστών
σε συνθήκες συντήρησης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-10οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-10oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 27,04%
R134a 93,97% 95,28% 28,05%
R404a 87,07% 92,77% 31,53%
R507a 88,79% 94,97% 31,79%
R407f 96,55% 99,37% 29,11%
R407c 98,71% 98,11% 26,60%
R407a 95,26% 98,43% 29,39%
R448a 97,41% 99,69% 28,71%
R449a 96,55% 99,06% 28,89%

 

Πίνακας 4: Αποδόσεις ημιερμητικών κοχλιωτών συμπιεστών
σε συνθήκες κατάψυξης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-28οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-28oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 23,39%
R404a 82,44% 92,4% 20,83%
R507a 83,97% 95,32% 32,52%
R407f 88,55% 98,83% 31,36%
R407a 88,26% 97,08% 31,93%
R448a 90,08% 99,42% 30,59%
R449a 89,31% 98,83% 30,77%

 

Πίνακας 5: Αποδόσεις ανοικτών κοχλιωτών συμπιεστών
σε συνθήκες συντήρησης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-10οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-10oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 26,02%
R134a 93,68% 95,32% 27,30%
R404a 87,07% 92,77% 30,50%
R507a 88,93% 88,30% 25,50%
R407f 94,86% 97,66% 28,14%
R407c 96,05% 99,42% 28,53%
R717 106,14%

 

Πίνακας 6: Αποδόσεις ανοικτών κοχλιωτών συμπιεστών
σε συνθήκες κατάψυξης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-28οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-28oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 21,90%
R404a 79,88% 89,05% 29,95%
R507a 74,39% 85,24% 31,84%
R407f 78,05% 88,10% 30,81%
R407a 80,49% 91,43% 31,25%
R717 98,10%

 

Πίνακας 7: Αποδόσεις ανοικτών εμβολοφόρων συμπιεστών
σε συνθήκες συντήρησης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-10οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-10oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 20,80%
R134a 100,36% 99,15% 19,83%
R404a 85,61% 87,18% 22,22%
R507a 85,25% 87,18% 22,55%
R407c 89,93% 88,32% 19,35%
R407a 84,89% 94,30% 28,70%
R717 104,27%
R717 (*) 107,12%
R290 (*) 93,88% 95,73% 22,32%
R1270 (*) 96,76% 98,58% 22,25%

(*) Μέγιστη απόδοση σύμφωνα με κατασκευαστή συμπιεστή

Πίνακας 8: Αποδόσεις ανοικτών εμβολοφόρων συμπιεστών
σε συνθήκες κατάψυξης με χρήση διαφορετικών ψυκτικών μέσων
Ψυκτικό
Μέσο
Αερόψυκτο
Σύστημα
(-28οC /+45oC)
Υδρόψυκτο
Σύστημα
(-28oC /+35oC)
Διαφορά στην κατανάλωση
(μείωση) λόγω υδρόψυκτου
συστήματος
R22 100% 100% 21,90%
R134a 96,51% 89,55% 15,74%
R404a 87,21% 88,64% 23,08%
R507a 87,21% 88,64% 23,08%
R290 (*) 83,72% 83,64% 21,74%
R1270 (*) 89,55%

(*) Μέγιστη απόδοση σύμφωνα με κατασκευαστή συμπιεστή

 • Το ψυκτικό μέσο R22 που έχει επίσημα καταργηθεί και ακόμα αποσύρεται από παλαιές εγκαταστάσεις έχει σε γενικές γραμμές εξαιρετικές ενεργειακές επιδόσεις.
 • Τα ψυκτικά μέσα R404a και R507a που αντικατέστησαν σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών το R22 και έχουν ήδη μπει σε στάδιο απόσυρσης λόγω του υψηλού δείκτη GWP που έχουν (3922) και (3985) αντίστοιχα, και επιδρούν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν έχουν καλή ενεργειακή απόδοση.
 • Το R410a που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος των μικρών και μεγαλύτερων εφαρμογών κλιματισμού, έχει πολύ καλή ενεργειακή απόδοση αλλά περιορίζεται δραστικά ο χρόνος χρήσης του, λόγω του μεγάλου δείκτη GWP που διαθέτει (2088) και τελεί υπό αντικατάσταση βάση των νέων αυστηρότερων κανονισμών.
 • Καλή σχετικά ενεργειακή συμπεριφορά έχει το R407f και έχει πιο μακροχρόνια προοπτική χρήσης, λόγω του χαμηλού του δείκτη GWP (1825)
 • Η φυσική άνυδρη αμμωνία σαν ψυκτικό μέσο έχει άριστη ενεργειακή απόδοση σε συνθήκες συντήρησης με υδρόψυκτες εφαρμογές. Οι αερόψυκτες εφγαρμογές δεν προτείνονται στην Ελλάδα λόγω των κλιματολογικών συνθηκών της. Για την αποφυγή της τοξικότητας της αμμωνίας σε περίπτωση διαφυγής και για τον περιορισμό της ποσότητας στο μηχανοστάσιο, συνδυάζεται συνήθως με χρήση δευτερεύοντος ψυκτικού μέσου με βάση το νερό.
 • Το R407C έχει καλή ενεργειακή απόδοση σε εγκαταστάσεις κλιματισμού και συντήρησης αλλά έχει μεγάλο δείκτη GWP (1774) και τελεί υπό το καθεστώς αντικατάστασης με άλλο ψυκτικό μέσο.
 • Το R134a έχει πολύ καλή συμπεριφορά στις αερόψυκτες εφαρμογές αλλά και αυτό έχει περιορισμένη διάρκεια χρήσης λόγω του υψηλού δείκτη GWP που κατέχει (1430)