Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο του Γεν.Γραμματέα του ΥΠΕΝ, σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε η νέα ΚΥΑ (εφαρμοστική) του ΕΚ 517/2014 και ήδη βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για να λάβει ΦΕΚ. Ήταν από τους μεγαλύτερους στόχους της Ο.Ψ.Ε., όπου σε αυτήν την ΚΥΑ διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των Περιφερειών για ελέγχους – κυρώσεις, για την πλήρη εφαρμογή των Ε.Κ. και της Ελληνικής νομοθεσίας.