Σε συνέχεια επανειλημμένων ερωτημάτων από συναδέλφους σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων, σας υπενθυμίζουμε ότι στην εγκύκλιο του Υπ.Υγείας Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23-04-2020 «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων.» και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αναφέρεται ότι, «Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης).»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ