Όλες οι πληροφορίες κατά το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τον Οκτώβριο 2014 για απόκτηση προϋπηρεσίας του επαγγελματία βιοτέχνη υδραυλικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.

Το συγκεκιμένο διάταγμα είναι δημοσιευμένο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ΟΒΥΕ.

Διαβάστε περισσότερα, ακολουθόντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Προεδρικό Διάταγμα – Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Σεπτέμβριος 2014