Πέντε βασικοί λόγοι να γίνεται στην ώρα του

Μια μικρή κίνηση για εξοικονόμηση χρημάτων, καθαρότερο αέρα, μεγαλύτερη άνεση και ευκολία, προστασία του περιβάλλοντος και σιγουριά ότι όλα είναι ρυθμισμένα ρολόι.

Γράφει η Παναγιώτα Τσίτσου, για την Τsitsos – Galletti Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

1. Εξοικονόμηση

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση.
 • Αποφυγή μεγάλων δαπανών σε επισκευές με τις προληπτικές συντηρήσεις.
 • Αξιοποίηση της 2-ετούς εγγύησης όλων των συσκευών πριν τη λήξη της.
 • Επέκταση του χρόνου ζωής του συστήματος σας.
 • Έγκαιρη ενημέρωση για πιθανές βελτιώσεις του συστήματος και προβλεπόμενες ζημιές για σωστή αξιολόγηση των πιθανών λύσεων και εύρεση κεφαλαίου.

2. Υψηλή ποιότητα αέρα

 • Καθαρισμός φίλτρων και καναλιών από αλλεργιογόνα και παθογόνους μικρο-οργανισμούς.
 • Έλεγχος συστήματος παραγωγής ΖΝΧ για τυχόν διαρροές στο δοχείο αδρανείας και μόλυνση του Νερού Χρήσης.
 • Έλεγχος συστήματος ΖΝΧ για το βακτήριο legionella.

3. Κλιματική άνεση

 • Σωστή ρύθμιση επιπέδων θερμοκρασίας και υγρασίας. Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστατών, αισθητηρίων και χειριστηρίων για ορθή λειτουργία.
 • Μείωση στάθμης θορύβου. Έλεγχος για αδικαιολόγητους θορύβους (σύσφιξη κοχλίων και εδράνων, τοποθέτηση αντικραδασμικών κ.α.)
 • Διευκόλυνση χρηστών με παραμετροποιήσεις και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων χρονοπρογραμματισμού.

4. Περιβαλλοντική ευθύνη

 • Έλεγχος διαρροής ψυκτικού ρευστού στην ατμόσφαιρα.
 • Αντικατάσταση συσκευών με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

5. Σιγουριά

 • Βεβαιότητα για την ικανότητα των συνεργατών να ανταποκριθούν στις ανάγκες και δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Η διαχείριση πιθανών βλαβών θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο κοστοβόρα και απρόβλεπτη.
 • Απόκτηση αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς καθώς έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για την σωστή και ομαλή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού.