Είναι σύνηθες φαινόμενο η πρώτη φορά που ανοίγεται μία παγομηχανή μετά την εγκατάστασή της να είναι μετά από τρία χρόνια καλής λειτουργίας οπότε παρουσίασε πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει γνώση της συντήρησης και απολύμανσης που απαιτεί η παγομηχανή όσο συνεχίζει και παράγει πάγο. Είναι χρέος λοιπόν των τεχνικών να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις ανάγκες συντήρησης μίας παγομηχανής. Για να γίνεται πιο πειστικοί δείξτε στον πελάτη την κατάσταση του εσωτερικού της μηχανής.

Γράφει ο Δαλαβούρας Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, MBA OPMP ASHRAE Certified Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ

Σε περίπτωση κλήσης για βλάβη μίας παγομηχανής, η σύνδεση των μανομέτρων είναι η τελευταία ενέργεια που απαιτείται. Αρχικά θα πρέπει να γίνει έλεγχος ότι η εγκατάσταση της παγομηχανής έχει γίνει με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγχουμε την διάμετρο της γραμμής νερού, την τάση και ένταση που πρέπει να έχει ο συμπιεστής, την θερμοκρασία περιβάλλοντος στο σημείο που είναι τοποθετημένη η παγομηχανή, την αποχέτευση και το σωληνοδίκτυο του ψυκτικού ρευστού. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει λανθασμένες μετατροπές στα δίκτυα από προηγούμενους τεχνικούς. Στην συνέχεια ελέγχουμε αν διαθέτει φίλτρο νερού και αν είναι το σωστό. Αν δεν διαθέτει φίλτρο νερού ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με συσσώρευση αλάτων. Αν είναι παγομηχανή παραγωγής νιφάδων πάγου ελέγχουμε για συσσώρευση αλάτων κοντά στην βάση του εξατμιστή. Αν διαθέτει φίλτρο πιθανότατα θα έχει μαζέψει λάσπη καθώς την κατακρατά από το νερό.

Ελέγχουμε εάν η παγομηχανή λειτουργεί βάση των προδιαγραφών του κατασκευαστή μετρώντας κύκλο ψύξης, ζυγίζοντας τον πάγο, μετρώντας τον χρόνο συγκομιδής και γεμίσματος του νερού. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις πλάκες παρασκευής τετράγωνου ή στρογγυλού πάγου καθώς ενδέχεται να διατηρούν πάγο λόγω γραμμικών ρωγμών στα πτερύγια ή να διαχωρίζονται από το πίσω μέρος της πλάκας προκαλώντας επέκταση του χρόνου του κύκλου ψύξης. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει επισκευαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσίαζε μία παγομηχανή θα πρέπει να την λειτουργήσουμε για τρεις πλήρεις κύκλους ώστε να επιβεβαιώσουμε την εύρυθμη λειτουργία της.

Στην περίπτωση της προγραμματισμένης συντήρησης μία παγομηχανής θα πρέπει αρχικά να συμβουλευόμαστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει ο κάδος να είναι άδειος. Είναι καλύτερο να γίνεται και ο καθαρισμός και η απολύμανση του κάδου και να μην αφήνεται στον πελάτη ώστε να έχει γίνει σωστά. Ο καθαρισμός και η απολύμανση της μηχανής απαιτεί δύο με τρεις ώρες ανάλογα την μηχανή. Θα πρέπει να προσέχουμε τον τύπο εξατμιστή που διαθέτει ώστε να επιλέγονται τα κατάλληλα χημικά. Ο χημικός καθαρισμός του κυκλώματος του νερού θα πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα αφαιρούμενα τμήματα θα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται. Αφού ξεπλυθούν απολυμαίνονται. Θα πρέπει πάντα να έχουν ξεπλυθεί από το καθαριστικό χημικό πριν απολυμανθούν.

Στην συνέχεια πρέπει να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος στην ηλεκτρική καλωδίωση, στην λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, στην παροχή νερού, τις αντλίες και την διαδικασία αποστράγγισης. Πάντα πρέπει να γίνεται έλεγχος για μικρές απώλειες νερού που οδηγούν στη δημιουργία λάσπης και την ανάπτυξη μούχλας, και να αλλάζονται τα φίλτρα εφόσον απαιτείται. Επιπλέον θα πρέπει να καθαρίζεται ο συμπυκνωτής και να ελέγχονται οι ανεμιστήρες του. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης λειτουργούμε την παγομηχανή για 3-4 κύκλους ώστε να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά και πετάμε τον πάγο για τυχόν εναπομείνασες ποσότητες χημικών.

Ακολουθεί ένας πίνακας με τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, τα πιθανά αίτια και τις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισής τους.

Πρόβλημα Πιθανά αίτια Λύση
Δεν λειτουργεί ο συμπιεστής Καμένη ασφάλεια Αντικατάσταση ασφάλειας
Σφάλμα κυκλώματος ελέγχου Έλεγχος του κυκλώματος και αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος
Σφάλμα συστήματος εκκίνησης του συμπιεστή Έλεγχος του συστήματος εκκίνησης και αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος
Πρόβλημα της περιέλιξης του συμπιεστή Αντικατάσταση του συμπιεστή
Διακεκομμένη λειτουργία του συμπιεστή Υπερφόρτωση συμπιεστή Έλεγχος για χαμηλή τάση, για προβληματικό ρελέ εκκίνησης ή πυκνωτή λειτουργίας, για βρώμικο συμπυκνωτή ή ελαττωματική βαλβίδα νερού.
Ο πρεσσοστάτης χαμηλής ανοίγει και κλείνει Έλεγχος για χαμηλή ποσότητα ψυκτικού ρευστού, για μπλοκάρισμα του Orifice της εκτονωτικής ή του φίλτρου υγράς.
Ο πρεσσοστάτης υψηλής ανοίγει και κλείνει Έλεγχος του συμπυκνωτή για βρωμιά και της λειτουργίας των ανεμιστήρων του. Έλεγχος της παροχής νερού και της ρυθμιστικής βαλβίδας του νερού
Σφάλμα κυκλώματος ελέγχου Έλεγχος του κυκλώματος και αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος
Αδιαφανή παγάκια Υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικών στοιχείων στο νερό παροχής Κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας του νερού
Βρώμικο νερό παροχής Χρησιμοποιούμε φίλτρο
Ελλιπής παροχή νερού Έλεγχος της παροχής νερού και της βάνας εισόδου
Κραδασμοί Έλεγχος της λειτουργίας της παγομηχανής και επέμβαση όπου απαιτείται
Συγκέντρωση αλάτων λόγω βουλωμένης αποχέτευσης Καθαρισμός του συστήματος νερού
Χαμηλή απόδοση Κακή ψύξη Έλεγχος του συστήματος ψύξης
Υψηλή θερμοκρασία χώρου Τοποθέτηση της παγομηχανή σε άλλο σημείο ή βελτίωση του εξαερισμού του χώρου
Υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης Καθαρισμός του συμπυκνωτή
Περιορισμός του κυκλώματος του νερού Έλεγχος της συμπύκνωσης
Απώλεια νερού ή χαμηλή στάθμη νερού Έλεγχος της βάνας νερού του συμπυκνωτή
Ακανόνιστο σχήμα πάγου Η παγομηχανή δεν έχει εγκατασταθεί σε επίπεδο δάπεδο Διορθώνουμε την εγκατάσταση της παγομηχανής
Ελαττωματικός έλεγχος του μεγέθους του πάγου Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται
Νερό περνάει από τα παγάκια μετά την συγκομιδή Ρύθμιση όπως απαιτείται για την αποφυγή του
Βουλωμένο στόμιο νερού Καθαρισμός του συστήματος νερού

Πηγές:
1.RSES Journal
2. ASHRAE Handbook

 

Image by freepik.com