Η επιστολή της Ο.Ψ.Ε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης για την ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα για τις κλιματιστικές μονάδες, θα πρέπει στις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιδότησης να ορίζεται ότι: η αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων θα πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα συνεργεία τεχνικών ψυκτικών. Η αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ότι έγιναν οι κατάλληλες εργασίες και τηρήθηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την αποφυγή διαρροών ψυκτικών χημικών αερίων στο περιβάλλον.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα ψυκτικά χημικά αέρια συμβάλλουν με υψηλούς συντελεστές στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Με τη βεβαιότητα ότι θα τηρηθούν οι νόμοι και οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.