Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία σας, συγκεκριμένα με τον κ. Καρώνη Νίκο και αφού διευκρινίστηκαν κάποιες τοποθετήσεις σας, όπου μάλιστα υπήρξε η ζήτηση από εσάς για συνεργασία με αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους τεχνικούς ψυκτικούς μέσα από τα Σωματεία μας, και μετά την παρουσία σας στην τηλεόραση και την τοποθέτηση σας για την συνεργασία με αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς, λύνεται κάθε παρεξήγηση και το ζήτημα θεωρείται λήξαν.