Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Γι’ αυτόν το λόγο αναγνωρίζεται πλέον από τον επιχειρηματικό κόσμο, ότι η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα. Η ποιότητα αφορά ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας ιδεολογίας, μιας φιλοσοφίας, μεθόδων και διαδικασιών που αποβλέπουν στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών.

Γράφει ο Νίκος Σεκεριάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός- Εκπαιδευτικός

Η ποιότητα στις εγκαταστάσεις είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος εργασιακής ζωής.

Η ποιότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Η τυποποίηση, η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή δεν αποτελούν σύγχρονη ανακάλυψη του τεχνολογικού μας πολιτισμού, όσο και αν φαίνεται τούτο περίεργο.

Στις οργανωμένες κοινωνίες κάθε εποχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όταν υπάρχει υψηλή πολιτισμική στάθμη, αυτή συνοδεύεται πάντα από μια αναπτυγμένη τεχνολογία. Και το πιο σημαντικό, η τελευταία λειτουργεί στη βάση ενός μηχανισμού, που διασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας και την προστασία του καταναλωτή.

Χωρίς αναπτυγμένη τεχνολογία δεν κτίζονται Παρθενώνες και δε νοείται ανάπτυξη χωρίς εφαρμογή κανονισμών, που να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, και των υπηρεσιών που παρέχονται.

Μιλώντας για ποιότητα στις εγκαταστάσεις ανοίγει ένα κεφάλαιο που αφορά τα πάντα γύρω από την κατασκευή. Από τα στοιχεία του οικοδομικού σκελετού μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια των εγκαταστάσεων. Για αυτό το λόγο, είναι δύσκολο για κάποιον που το επάγγελμα του δεν σχετίζεται με το χώρο αυτό, να συγκρίνει και να εκτιμήσει την ποιότητα στΙς εγκαταστάσεις.

Ολες οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να είναι απρόσκοπτη και αποδοτική η λειτουργία του κάθε συστήματος.
Η σωστή εγκατάσταση βελτιστοποιεί την ποιότητα και την απόδοση λειτουργίας των συστημάτων, κάνοντας παράλληλα οικονομία και στην κατανάλωση ενέργειας.

Για την ποιοτική εγκατάσταση των ψυκτικών εγκαταστάσεων απαιτούνται εξειδικευμένοι αδειούχοι τεχνικοί ψυκτικοί, με ολιστική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση οφείλει να περιλαμβάνει μόνο πιστοποιημένα και ποιοτικά υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής των συστημάτων και η απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία τους.

Η ποιότητα στο τομέα των ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι αυτόματα ο τεχνικός ψυκτικός, γίνεται ένα επάγγελμα που απαιτεί διαρκή ενημέρωση-πληροφόρηση, πρωτοβουλία και δοκιμές, με στόχο πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όχι μόνο για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και για μακροχρόνια και ασφαλή χρήση.

Η επίτευξη ‘άλλωστε αποδεκτών επιπέδων ποιότητας αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα στον κλάδο των εγκαταστάσεων.

Οι βασικοί λόγοι που ωθούν την εισαγωγή της ποιότητας στον κλάδο των ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι οι ακόλουθοι:

 • Η μείωση του κόστους.
 • Η βελτίωση της ασφάλειας.
 • Η ακριβής με βάση τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωση και παράδοση ενός έργου.
 • Η καθιέρωση ενός υγιούς κλίματος ανταγωνισμού.

Είναι αναγκαίο η ανάθεση εγκαταστάσεων να αποφασίζεται με βασικό κριτήριο την «αξία» και όχι την τιμή.

Ο όρος ‘’ποιότητα’’ λοιπόν, έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και έχει προκαλέσει αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις και διαφωνίες. Είναι η μαγική λέξη που κοιτάζουν με δέος όλες οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει όμως ο όρος ‘’ποιότητα’’; Πως μπορεί να σκιαγραφηθεί;

Κατά καιρούς οι ‘ειδικοί’ της ποιότητας, ανάλογα με τη φιλοσοφία του ο καθένας, έχουν δώσει τους δικούς τους ορισμούς, για να προσδιορίσουν καλύτερα τη σημασία ενός ομολογουμένως ‘’πολυδιάστατου’’ όρου.

Ας δούμε λοιπόν ένα σύγχρονο ορισμό της ποιότητας:
«Ποιότητα είναι το πώς βλέπει ο τελικός αποδέκτης, ο πελάτης δηλαδή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πριν αγοράσει, κατά την παράδοση και κατά τη χρήση». Επομένως το σπουδαιότερο κίνητρο είναι η πληρέστερη ικανοποίηση του πελάτη μέσα σε κάποια όρια κόστους.

Μπορεί ο καταναλωτής να εστιάζει συνήθως στη τιμή για την αγορά ενός προϊόντος, αλλά εάν η ποιότητα του συγκεκριμένου αγαθού είναι χαμηλή, τότε δεν υπάρχει «μέλλον» για το συγκεκριμένο προϊόν. Το «φθηνό δεν επιζεί αν δεν καλύπτει τον πελάτη». Αν δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει και πώληση.

Οι περισσότεροι πελάτες ζητούν, όχι τόσο το φθηνότερο αλλά το «καλύτερης ποιότητας» προϊόν, έστω κι αν πληρώσουν κάτι παραπάνω. Ότι ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα όρια κόστους, είναι ποιοτικό.

Ο πελάτης απαιτεί την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε κάθε τι που αγοράζει.

Αυτό επιτυγχάνεται με το να:

 • Ικανοποιούνται οι προσδοκίες του πελάτη από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
 • Ικανοποιούνται δεδομένες προδιαγραφές
 • Παίρνει ο πελάτης ότι πληρώνει

Η ποιότητα είναι ουσιαστικά το καθαρό κέρδος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας προς το πλεονέκτημα που έχει η επιχείρηση ως προς τους ανταγωνιστές της.

Ποιότητα = το καθαρό κέρδος / προς το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι βασικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που ο πελάτης αντιλαμβάνεται την ποιότητα είναι οι εξής:

 1. Επιδόσεις
 2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
 3. Συμμόρφωση: είναι ο βαθμός στον οποίο η σχεδίαση και η λειτουργία ενός προϊόντος ικανοποιούν τα πρότυπα που ισχύουν
 4. Ανθεκτικότητα: αποτελεί μέτρο της διάρκειας ζωής του προϊόντος
 5. Συντήρηση: είναι η διαδικασία επιστροφής στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
 6. Αισθητική: έχει ατομικό χαρακτήρα και αντικατοπτρίζει την προσωπική κρίση.
 7. Φαινομενική ποιότητα: είναι ίσως το μόνο στοιχείο που υπερισχύει όλων των άλλων στη διαδικασία αγοράς – τουλάχιστον αρχικά. Η πληροφόρηση του πελάτη η οποία αποκτάται είτε μέσω ίντερνετ, είτε από την επαφή του με τον προμηθευτή και τον τεχνικό ψυκτικό, η γνώση γιαπαρόμοια προϊόντα και η γνώση του τι ακριβώς θέλει από το προϊόν ή την υπηρεσία του δίνει ένα μέτρο για την αξιολόγησή του. Αυτή η αξιολόγηση είναι που οδηγεί στην φαινομενική ποιότητα.

Ο όρος ποιότητα φαίνεται λοιπόν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα.
Οι εταιρείες που θα επιβιώσουν στο περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού είναι αυτές που αναγνωρίζουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές, παραγωγικές και κερδοφόρες ενώ, παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες «υψηλής ποιότητας» σε σχετικά χαμηλή τιμή. Πάρα πολλά μπορούν να ειπωθούν ακόμα πάνω στην ποιότητα, τους πιθανούς τρόπους διασφάλισής της, όσο και για τη σκοπιμότητα διατήρησής της σε υψηλό επίπεδο.

Το βέβαιο είναι όμως πως η ποιότητα αποτελεί οργανικό κομμάτι της εξίσωσης κόστος/ανταγωνισμός/πώληση/κέρδος και είναι σοβαρή παράβλεψη να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη. Γι’αυτό ως επίλογος θα μπορούσε να γραφτεί πως η ποιότητα απαιτεί ενημέρωση-πληροφόρηση, πρόβλεψη, προσαρμοστικότητα και πάλι …ενημέρωση-πληροφόρηση.