Το Σωματείο Ψυκτικών Ρεθύμνου διοργάνωσε σεμινάριο σε συνεργασία με τον οικονομολόγο κο Κώστα Σταυρουλάκη με θέμα την  εύρεση της ωριαίας αμοιβής του επαγγελματία Ψυκτικού. Τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν στον εισηγητή του σεμιναρίου και  αρθρογράφο τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία και συνεργάστηκαν μαζί του προκειμένου να φτιαχτεί ένα excel προσαρμοσμένο στις ανάγκες κοστολόγησης της εργατοώρας του επαγγελματία Ψυκτικού.

Η μεγάλη επιτυχία του σεμιναρίου μας έδωσε την ευκαιρία να ζητήσουμε από το Δ.Σ. του Σωματείου να μας φέρει σε επαφή με τον Χανιώτη οικονομολόγο προκειμένου να δημοσιεύσουμε άρθρο του με το ίδιο αντικείμενο στις σελίδες του περιοδικού μας.

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού εκφράζει τις ευχαριστίες της για την άμεση ανταπόκριση του Δ.Σ. του Σωματείου Ψυκτικών Ρεθύμνου γιατί στο πρόσωπο του κου Σταυρουλάκη βρήκαμε έναν αξιόλογο επιστήμονα με τον οποίο συνεργαστήκαμε άψογα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να μας μεταφέρει τις γνώσεις του σε έναν τομέα που θεωρούμε απαραίτητο για την άρτια λειτουργία μιας επιχείρησης.

 

Γράφει ο Σταυρουλάκης Αρτ. Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/κης
D – E c o n  Σταυρουλάκης Κων/νος και Συνεργάτες .
Λογιστής / Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Αρ. Άδειας 0028686 Τάξη Α’  – mailεπικοινωνίας:eurohania@yahoo.gr

Το θέμα του συγκεκριμένου άρθρου είναι  η εύρεση της ωριαίας αμοιβής, κάτω από την οποία ξεκινά η ζημιά σε έναν επαγγελματία ψυκτικό ή και το ανάποδο, δηλαδή η αμοιβή αυτή πάνω από την οποία ξεκινά το κέρδος.

Αναμφισβήτητα απαιτεί προσήλωση στους υπολογισμούς και κατανόηση στις εκάστοτε συνθήκες. Εκ μέρους του συντάκτη του παρόντος άρθρου τίθεται η υπόσχεση να καταγραφεί όλη η διαδικασία με πολύ απλά λόγια, εύπεπτα, κατανοητά, χωρίς την χρήση επαγγελματικών οικονομικών όρων που συχνά πυκνά μπερδεύουν τους επαγγελματίες, ιδίως όσους δεν έχουν την πολυτέλεια εσωτερικών λογιστηρίων ή την σταθερή υποστήριξη από οικονομικούς σύμβουλους.

Η ανάπτυξη του σκεπτικού που ακολουθεί δεν αφορά κανέναν αλλά ταυτόχρονα αφορά όλους. Τούτο γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική (άρα δεν μπορεί να αφορά κάποιον μεμονωμένο) αλλά ταυτόχρονα, ως μεθοδολογία, –  όχι ως αποτέλεσμα -, αφορά το σύνολο των επαγγελματιών άρα και των ψυκτικών.  Εξάλλου οι επαγγελματίες που ιδρώνουν γνωρίζουν πολύ καλά πως τίποτα στην ζωή δεν είναι εύκολο, γιατί να είναι και ο οποιοσδήποτε υπολογισμός που προσπαθεί να καλύψει μεγάλο εύρος υποθέσεων;

Σκοπός του άρθρου είναι η εισαγωγή στην σκέψη ενός  συγκεκριμένου υπολογισμού, η παρότρυνση στην ανάληψη πρωτοβουλίας για καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων ενός επαγγέλματος με στόχο την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων, χρήσιμων όχι μόνο για την ανάπτυξη του επαγγέλματος αλλά γιατί, όχι και για την επιβίωση του.

Θα ήταν χρήσιμο θεωρώ να αναφέρουμε βήματα στην προσπάθεια κατανόησης του εγχειρήματος.

 Βήμα 1ο: Αν δεν καταγράφω κάθε οικονομική συναλλαγή πως μπορώ να συντάξω αναφορές με συμπεράσματα;

Η καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών είναι αυτονόητη όταν κάποιος θέλει να εξάγει ακριβή, άρα χρήσιμα, συμπεράσματα. Βεβαίως και σε μικρές επιχειρήσεις μπορεί τούτο να παρακαμφθεί καθώς, κάποιο  βράδυ, μπορεί ο επαγγελματίας να πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι και να αρχίζει να γράφει: «τόσο πληρώνω τον εργαζόμενο, τόσο πληρώνω το ενοίκιο, τόσο θαρρώ πληρώνω για ρεύμα, άντε τόσο κάπου σε βενζίνες κ.τ.λ.» Όμως αυτή τακτική οδηγεί σε συμπεράσματα μη ακριβή. Μπορεί να είναι χρήσιμα και αυτά, δεν αντιλέγω, αλλά η παράκαμψη της ακριβούς καταγραφής στην  ουσία είναι παράκαμψη της όλης διαδικασίας εξαγωγής ακριβούς συμπεράσματος της οικονομικής απόδοσης του εγχειρήματος μας. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να κάνουμε απόλυτη καταγραφή άπαντων των οικονομικών συναλλαγών που περιβάλλουν το επιχειρείν μας.

Βήμα 2ο: Και εδώ προκύπτει το ερώτημα: Πως καταγράφω και τι καταγράφω;

Η καταγραφή μπορεί να γίνει σε ειδικό λογισμικό (ERPτο ονομάζουν ή «Εμπορική Διαχείριση»), μπορεί να γίνει σε ένα απλό excelστον Η/Υ του σπιτιού σας ή και σε χειρόγραφο βιβλίο. Άκρως βοηθητική είναι η εκτύπωση και του λογιστή σας, απλά αυτή καταγράφετε στο τέλος του επόμενου μηνός και τούτο είναι πρόβλημα καθώς η αμεσότητα στην καταγραφή είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Η καταγραφή πρέπει να γίνεται σε καθαρές αξίες τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, να μην υπολογίζεται δηλαδή ο ΦΠΑ, καθώς αυτός είναι έμμεσος φόρος και δεν αφορά την επιχείρηση αλλά το κράτος. Λαμβάνεις τον ΦΠΑ από τον πελάτη και τον συμψηφίζεις με τον ΦΠΑ του προμηθευτή σου. Την διαφορά, αν υπάρχει, την αποδίδεις με πληρωμή στο Δημόσιο. Αυτές οι οικονομικές συναλλαγές δεν αποτελούν ούτε έσοδο άρα δεν αποτελεί τζίρο της επιχείρησης αλλά ούτε και έξοδο και δεν πρέπει να καταγράφονται στις οικονομικές αναφορές.

Βέβαια οι καταγραφές πρέπει να ομαδοποιούνται:

α. Ξεχωριστά οι λειτουργικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές προσωπικού, εισφορές ΕΦΚΑ, αμοιβές λογιστή, επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, καύσιμα, φορτωτικές, υλικά γραφείου, υλικά καθαριότητας κ.τ.λ.).

β. Ξεχωριστά οι αγορές υλικών που χρησιμοποιούνται άμεσα για την παροχή υπηρεσίας του ψυκτικού προς τον πελάτη του.

γ. Ξεχωριστά οι αγορές παγίων δηλαδή οι επενδύσεις που κάνει ο επαγγελματίας (π.χ. αγορά μεταφορικού μέσου, αγορά μηχανημάτων ή  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή επίπλων στον επαγγελματικό του χώρο.)

δ. Ξεχωριστά και τα έσοδα μας

Στην καταγραφή μας, όπως προαναφέραμε, δεν γράφουμε την αξία του ΦΠΑ αλλά μόνο την καθαρή αξία των συναλλαγών μας !

Βήμα 3ο: Έστω ότι έχω όλες μου τις συναλλαγές καταγεγραμμένες πως μπορώ να δημιουργήσω αναφορά για τα αποτελέσματα της οικονομικής μου δράσης;

Βεβαίως και πρέπει να σκεφτούμε ένα σενάριο για να το απεικονίσουμε στην παρούσα μελέτη.

Το σενάριο (ας το ονομάσουμε «Σενάριο 1»)  έχει ως εξής:

Έστω ότι ο επαγγελματίας απασχολεί δύο τεχνίτες και μισθώνει και έναν αποθηκευτικό χώρο. Επίσης η δαπάνες επένδυσης του ανά δέκα χρόνια είναι περίπου 60.000 ευρώ (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα, λοιπός εξοπλισμός). Τα επόμενα δέκα χρόνια θα αναγκαστεί να επανεπενδύσει το ίδιο ποσό.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Ανάλυση δεδομένων κοστολογίου Σενάριο 1 =
Με 2 βοηθ. τεχνίτες  και μια αποθήκη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Περιπτώσεις: Ετήσια κόστη Μηναία Αιτιολογία:
Κόστος αμοιβής  Εργαζομένων Πλ. Απασχόλησης 22.400,00 1.866,67 Έστω 800 ευρώ η αμοιβή τον μήνα * 14 μήνες = ετήσια αμοιβή.
Κόστος ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 8.099,84 674,99 Έστω 36,16% επί του κόστους αμοιβής (για ακριβή % ρωτήστε τον λογιστή σας)
ΕΦΚΑ Ελεύθερου επαγγελματία 3.430,44 285,87 Έστω επιλογή 2ης κλάσης ΕΦΚΑ-ΤΕΒΕ (285,87/μήνα)
Κόστος Ασφάλισης Αστικής ευθύνης 300,00 25,00
Κόστος μίσθωσης αποθήκης 4.800,00 400,00
Κόστος υπηρεσιών Λογιστή Φοροτεχνικού 1.560,00 130,00
Κόστος συνδρομής Επαγγελματικού Συλλόγου 120,00 10,00
Κόστος συνδρομής Επιμελητηρίου 100,00 8,33
Κόστος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητά, Νερό 3.000,00 250,00
Καύσιμα 2.400,00 200,00
Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων & Μηχανικού  Εξοπλισμού 1.500,00 125,00
Έξοδα γραφείου , υλικά καθαριότητας, φιλοξενίας 800,00 66,67
Αποσβέσεις επένδυσης 6.000,00 500,00 Εδώ βάζω 10% του κόστους επένδυσης ετησίως δηλαδή 60.000 *10% = 6.000
Μη εισπράξιμα ποσά από πελάτες (Επισφάλειες) 1.000,00 83,33
Ζημιές υπαιτιότητας μας 2.000,00 166,67
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 500,00 41,67
ΦΠΑ 0,00 0,00 Είπαμε δεν τον καταγράφουμε. Δεν αποτελεί κόστος ούτε έσοδο. Δες εισαγωγικά άρθρου
Ετήσιος Φόρος Εισοδήματος & Τέλος Επιτηδεύματος 2.500,00 208,33 Συμβουλευτήτε τον λογιστή σας για τον υπολογισμό
60.510,28 5.042,52

Από τον πίνακα 1, ο οποίος εμπεριέχει ένα λογικό σενάριο, προκύπτει ότι τα λειτουργικά έξοδα της περίπτωσης αυτής είναι 60.510,28 ευρώ ετησίως ή 5.042,52 μηνιαίως.

Δείτε με προσοχή τις παρατηρήσεις δεξιά των ποσών οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση του υπολογισμού. Μην ξεχνάτε πως τα δεδομένα δεν είναι ακριβή. Ακριβή θα είναι τα δικά σας δεδομένα από την πραγματική καταγραφή των οικονομικών σας συναλλαγών.

Επειδή το σκεπτικό μας είναι να βρούμε την ελάχιστη χρέωση ανά ώρα σας πάμε στο επόμενο στάδιο για να υπολογίσουμε την ελάχιστη χρέωση ανά ημέρα.

Ας δούμε και τον πίνακα 2:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ   Σενάριο 1 = Με 2 βοηθ. τεχνίτη και μια αποθήκη Παρατηρήσεις:
Ημέρες απασχόλησης επαγγελματία     25,00 Έστω ότι ο επαγγελματίας ψυκτικός απασχολείται 25 ημ το μήνα
Κόστος εξόδων ανά ημέρα     201,70 Διαιρώ το μηνιαίο κόστος δαπανών (βλπιν 1 αξίας 5042,52) με τις ημέρες απασχόλησης του επαγγελματία (=5.042,52/25)
Ελάχιστο Απαιτούμενο Μηνιάτικο για Ελεύθερο Επαγγελματία     2.500,00 Είναι το μηνιάτικο που κατ’ ελάχιστον πρέπει να λάβει για την απασχόλησή του ο επαγγελματίας
Ελάχιστη Απαιτούμενη Αμοιβή Εργασίας Ελεύθερου Επαγγελματία /ημέρα     100,00 Διαιρώ δια 25 για να βρω την ελάχιστη αμοιβή  που πρέπει να έχει ανά ημέρα  (=2.500/25)
Κόστος Εξόδων και αμοιβής Ελεύθερου επαγγελματία ανά ημέρα     301,70 Άρα για να καλύψω την ελάχιστη αμοιβή και τα έξοδα του επαγγελματία πρέπει να βγάζω 301,70 ευρώ/ημέρα  (=100.00 + 201,70)

 

Από τον πίνακα 2, προκύπτει ότι για να καλύψουμε στο συγκεκριμένο σενάριο τα λειτουργικά μας έξοδα χρειαζόμαστε 201,70 ευρώ την ημέρα ενώ για να καλύψουμε την ελάχιστη αμοιβή μας αυτή που καλύπτει τον χρόνο απασχόλησή μας ως εργαζόμενοι  απαιτείται 100,00 ευρώ την ημέρα. Άρα για να καλύψουμε και τα δύο μαζί απαιτούνται 301,70 ευρώ την ημέρα !

Για να δούμε όμως όλα αυτά πως μπορώ να τα υπολογίσω σε ώρα ώστε να βρω τι πρέπει να χρεώνω κατ’ ελάχιστον την ώρα !

 

Δείτε τον πίνακα 3:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 . ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ     Σενάριο 1 = Με 2 βοηθ. τεχνίτη και μια αποθήκη Παρατηρήσεις:
Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα     7,00 Έστω ότι οι ώρες απασχόλησης του επαγγελματία είναι 7 ανά ημέρα
Κόστος εξόδων ανά ώρα     28,81 Άρα θα έχω κόστος εξόδων δαπανών 29,78 ανά ώρα (=201,70 του πίνακα 2 δια 7 ώρες)
ΕλάχιστΑπαιτ Αμοιβή Ελέυθ Επαγγελματία /ώρα     14,29 Άρα θα έχω ελάχιστο κόστος αμοιβής 14,29 ανά ώρα (=100,00 του πίνακα 2 δια 7 ώρες)
(*1) Κόστος Εξόδων και ΑμοιβΕλέυθΕπαγγ / ώρα     43,10 Άρα για να βγάλω τα έξοδα μου και να βγάλω και την ελάχιστη αμοιβή μου πρέπει να χρεώνω κατ’ ελάχιστον 43,10 ευρώ την ώρα

Εξετάζοντας το τελικό πίνακα 3, προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο σενάριο, για να βγάλει ένας επαγγελματίας το κόστος των λειτουργικών του εξόδων και να καλύψει και την ελάχιστη αμοιβή της προσωπικής του εργασίας πρέπει να χρεώσει κατ’ ελάχιστον την υπηρεσία του με 43,10 ευρώ την ώρα.

Να σημειώσουμε σημαντικά στοιχεία:

Όπως θα παρατηρήσατε δεν γίνεται αναφορά για το κόστος των υλικών που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία ενός ψυκτικού καθώς θεωρούμε ότι αυτά θα χρεωθούν στον πελάτη.

Επίσης να σημειώσουμε ότι υποθέτουμε ότι θα έχουμε 7 ώρες απασχόληση την ημέρα και 25 ημέρες τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν λιγότερη απασχόληση απαιτεί μεγαλύτερη ωριαία  χρέωση  για να καλυφθεί το κόστος των λειτουργικών εξόδων και το κόστος της ελάχιστης αμοιβής για την εργασία μας!

Συνεπώς στο σενάριο μας με 43,10 ευρώ την ώρα χρέωση βγάζουμε ίσα ίσα τα έξοδα μας και την ελάχιστη αμοιβή εργασίας μας. Για τυχόν μεγαλύτερα κέρδη απαιτείται μεγαλύτερη χρέωση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Το προαναφερόμενο σενάριο, είναι απλώς ένα σενάριο. Η καταγραφή και άλλων σεναρίων στην παρούσα μελέτη περισσότερο θα μπέρδευε τον αναγνώστη.

Για να αποκτήσει το άρθρο αυτό που διαβάσατε ουσία πρέπει να γίνει καταγραφή από εσάς, των δικών σας πραγματικών δεδομένων ώστε να υπολογίσετε με τον τρόπο που αναφέρθηκε πριν ποια είναι για την δική σας επιχείρηση η ελάχιστη χρέωση απασχόλησης την ώρα!

Βεβαίως πέραν αυτών, απαιτούνται και άλλοι υπολογισμοί, που δεν είναι της παρούσης, όπως :

Α. Ειδικά θέματα κοστολόγησης (σ.σ. τι κερδίζω με την ενασχόληση μου π.χ. με την κατηγορία των ξενοδοχείων και τι με τους ιδιώτες)

Β. Έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησης (εκτός από τα έσοδα και τα έξοδα που προαναφέρθηκαν τι συμβαίνει με τα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης)

Γ.  Προγραμματισμός των ταμειακών ροών (δηλαδή πως προγραμματίζω μια ομαλή πληρωμή των υποχρεώσεων μας),

Δ. Υπολογισμοί βιωσιμότητας τυχόν επενδυτικής μας κίνησης (π.χ. επέκταση ή εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μας)

Πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν η οργάνωση μιας  επιχείρησης μονάχα που απαιτεί οι επαγγελματίες να γίνουν πιο αποφασιστικοί στον τομέα αυτό. Απαιτεί  να μην υποκύπτουν συνεχώς στο άγχος της καθημερινής δουλειάς καθώς η επιχείρηση δεν είναι μόνο η καθ’ εαυτό υπηρεσία αλλά πλήθος άλλων υποχρεώσεων που η τυχόν έλλειψη, έστω και μιας από αυτές, μπορεί να αποτελέσει τον λόγος που κρατά την αποτελεσματικότητα του επαγγελματία βαριά καρφωμένη έστω και αν αυτός έχει όλη την όρεξη και την καλή διάθεση για το άριστο.

Image by freepik.com