Έγιναν στις 6/5/2019 στην έδρα του Σωματείου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του Σωματείου και των αντιπροσώπων του στην ΟΨΕ και ΟΕΒΕΜ.

Εκλέχτηκαν με αύξουσα σειρά σταυροδοσίας:

Για το ΔΣ :

1. Νάνος Νικόλαος

2. Αλιβάνιστος Αθανάσιος

3. Παγωνάρης Κυριάκος

4. Καραγεώργος Απόστολος

5. Καραγιάννης Χαράλαμπος

Αναπληρωτής: Τσιάρας Ηλίας

Για την ΟΨΕ:

1. Αλιβάνιστος Αθανάσιος

Για την ΟΕΒΕΜ: 1. Νάνος Νικόλαος

Τη Δευτέρα 13-5-2019 ώρα 19.00 θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο ΔΣ. 

https://psyktikoivolou.blogspot.com/?m=1