Παρακάτω μπορείτε να δείτε το νόμο που ψήφισε η Βουλή για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιούνιο του 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Nόμος υπ’ αριθμ. 398282 – 17 Ιουνίου 2011