Λειτουργικά πλεονεκτήματα της μεταφερόμενης συσκευής δυναμικού αποπρασινισμού γεωργικών προϊόντων

Ο αποπρασινισμός είναι η γρήγορη και ελεγχόμενη μεταβολή του χρώματος ορισμένων φρούτων, στο τυπικό χρώμα των ώριμων καρπών της ποικιλίας τους, με την επίδραση του αερίου αιθυλενίου (C2H4). Τα συνηθέστερα φρούτα που μπορούν να υποστούν τη διαδικασία αποπρασινισμού είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα λεμόνια κ.α.

 

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

 

 

Δυναμικός αποπρασινισμός θεωρείται η μέθοδος αποπρασινισμού που  βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων όπως θερμοκρασίας, υγρασίας, συγκέντρωσης των αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αιθυλενίου (C2H4),  από πολλούς αισθητήρες διαφόρων ειδών.

Στο Δυναμικό αποπρασινισμό ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών επενεργεί συνεχώς και άμεσα στους μηχανισμούς που δημιουργούν τις συνθήκες του αποπρασινισμού, με αποτέλεσμα να τις διατηρεί ιδανικές, ανά πάσα στιγμή λειτουργίας, σε όλα τα σημεία που αποτελούν  τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου εντός του οποίου εξελίσσεται η εν λόγω διαδικασία. Ο Δυναμικός αποπρασινισμός διερευνά επίσης τη σύσταση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στον ψυκτικό θάλαμο ελέγχοντας τα επίπεδα των δημιουργούμενων συγκεντρώσεων των αερίων αιθυλενίου (C2H4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μετά τον έλεγχο και την επεξεργασία των συγκεντρώσεών τους, ενεργεί αυτόματα  με προκαθορισμένες λειτουργίες  στους μηχανισμούς διαχείρισης αυτών, επαναφέροντας τον ψυκτικό θάλαμο στη δεδομένη σύσταση της ατμόσφαιρας που είναι κατάλληλη για τον αποπρασινισμό του εκάστοτε προϊόντος.

Όλα τα πιο πάνω εφαρμόζονται στα δυναμικά αποπρασινιστήρια τα οποία αποτελούν μόνιμες εγκαταστάσεις. Η παρούσα αναφορά μου στη νέα καινοτομία δίνει λύσεις στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποπρασινιστηρίων, αλλά διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους μέσα στους οποίους η  ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (*) (Εικόνα 1 & 2)  μπορεί να διενεργήσει τον αποπρασινισμό με την ίδια επιτυχία των μονίμων εγκαταστάσεων.

Εικόνα 1: Σχηματική διάταξη τοποθέτησης – σύνδεσης και λειτουργίας της μεταφερόμενης συσκευής αποπρασινισμού γεωργικών προϊόντων μέσα σε ψυκτικό θάλαμο.

 

Εικόνα 2: Μεταφερόμενη συσκευή δυναμικού αποπρασινισμού γεωργικών προϊόντων τοποθετημένη σε ψυκτικό θάλαμο έτοιμη για λειτουργία.

 

Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθώ επιγραμματικά στα λειτουργικά πλεονεκτήματα της χρήσης της ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε σχέση με τις μόνιμες εγκαταστάσεις αποπρασινισμού.

Α) Η Μ.Σ.Δ.Α.Γ.Π. παρέχει τις πιο κάτω λειτουργικές διευκολύνσεις που δημιουργούν  αντιστοίχως οικονομικά οφέλη.

 • Είναι οικονομικότερη στην εγκατάσταση και στη λειτουργία της.
 • Εξοικονομεί ώρες εργασίες από μετακινήσεις προϊόντων.
 • Ελαττώνει το συνολικό κόστος αποπρασινισμού γιατί μειώνει τις μετακινήσεις των προϊόντων.
 • Είναι ελαφριά. Μπορεί να μετακινηθεί με «ΚΛΑΡΚ».
 • Τοποθετείται εύκολα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο που πρόκειται να διενεργηθεί ο αποπρασινισμός.
 • Δεν απαιτείται εξειδικευμένος τεχνίτης.
 • Εκμεταλλεύεται όλους τους διαθέσιμους εν λειτουργία ψυκτικούς θαλάμους.
 • Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα στον προγραμματισμό και την προετοιμασία του αποπρασινισμού μεγάλων ποσοτήτων.
 • Είναι ευέλικτη στον προγραμματισμό της αποθήκευσης προϊόντων, γιατί μετά το πέρας της εποχής του αποπρασινισμού, μεταφέρεται αλλού  αποδεσμεύοντας τους ψυκτικούς θαλάμους που «εργαζόταν».
 • Προσαρμόζεται εύκολα στην γεωμετρία του Ψ.Θ. γιατί διαθέτει περιστρεφόμενες κατά 360οχοάνες για την κίνηση του επεξεργαζόμενου αέρα.
 • Επιτυγχάνει ομοιόμορφο χρώμα σε όλα τα προϊόντα, σε όλο τον όγκο των παλετών.
 • Διαθέτει προκαθορισμένα προγράμματα, ανάλογα με τις ευαισθησίες του προϊόντος, καθιστώντας εύκολη την λειτουργία και την παρακολούθηση της διαδικασίας αποπρασινισμού.

 

Β) Η Μ.Σ.Δ.Α.Γ.Π. παρέχει προστασία στις επεξεργαζόμενες γεωργικές παραγωγές.

 • Προστατεύει τα προϊόντα διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία αποπρασινισμού, γιατί χρησιμοποιεί αισθητήρια θερμοκρασίας βύθισης – διείσδυσης τοποθετημένα στον πυρήνα των προϊόντων.
 • Προστατεύει τα προϊόντα στο σύνολο που καταλαμβάνουν οι παλέτες γιατί χρησιμοποιεί πολλά αισθητήρια βύθισης – διείσδυσης διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται όλος ο όγκος τους.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε επιλεγμένα σημεία, για τον έλεγχο των βέλτιστων ορίων θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στο εκάστοτε προϊόν.
 • Προστατεύει τα προϊόντα με διαρκή έλεγχο και ρύθμιση των αερίων αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειας,για τη μέτρηση του παραγόμενου από τα προϊόντα,  διοξειδίου του άνθρακα  (CO2).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα  (CO2 ) ρυθμίζοντας τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις διενεργώντας, όταν χρειάζεται, έκτακτους εξαερισμούς.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειαςγια τη μέτρηση του αιθυλενίου  (C2Η4).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του αιθυλενίου  (C2Η4) ρυθμίζοντας τις απαραίτητες για τον αποπρασινισμό συγκεντρώσεις.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αισθητήρια για την παρακολούθηση της σχετικής υγρασίας.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει λειτουργίες για την από μακράν παρακολούθηση και ρύθμιση της εγκατάστασης.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αυτόνομα συστήματα ειδοποίησης μη καλής λειτουργίας.

 

(*) Η εν λόγω εφεύρεση – καινοτομία που μου έδωσε την ευκαιρία σύνταξης αυτού του άρθρου, μελετήθηκε, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS, η οποία έλαβε ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΒΙ και με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζεται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων.