Το 2017 αποτελεί κομβικό έτος για το μέλλον της βιοενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η βιοενέργεια εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας για 27 ημέρες. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τους νέους στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση και στη χώρα μας – η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχουν στη νέα, πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατείατων Ημερών Βιοενέργειας, η οποία οργανώνεται από μια ομάδα εθνικών και διεθνών φορέων υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ). Σκοπός της εκστρατείας είναι η καλύτερη κατανόηση της προόδου που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος χωριστά στην ανάπτυξη της βιοενέργειας και του κυρίαρχου ρόλου της βιοενέργειας στην υπό εξέλιξη ενεργειακή μετάβαση.

Οφέλη και προοπτικές της βιοενέργειας στην Ελλάδα

 Σύμφωνα με δήλωση του κ. Αντώνη Γερασίμου, Προέδρου του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ: «Η βιοενέργεια πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, αφού δημιουργεί χιλιάδες θέσεις παραγωγικής απασχόλησης στον αγροτικό πληθυσμό, ενώ οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα συνεισφέρουν ως μονάδες βάσης στην αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και στην αξιοποίηση της παράπλευρης προκύπτουσας θερμικής ενέργειας σε πληθώρα εφαρμογών (π.χ. θερμοκήπια, ξηραντήρια, εκκοκκιστήρια, πριστήρια, βιομηχανίες τροφίμων κ.ο.κ.)»

Ο κ. Νίκος Δαμάτης, Γραμματέας του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ αναφέρει ότι:«ο στόχος για το έτος 2030 θα πρέπει να είναι η μεταφορά της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας εντός του Νοεμβρίου μέσω της αύξησης της συνεισφοράς βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας είτε αυτόνομα είτε σε συνέργεια και με άλλες ΑΠΕ. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με διεύρυνση των χρησιμοποιούμενων πηγών βιομάζας και με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών».

Από την πλευρά του,ο κ. Μανώλης Καραμπίνης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ σημειώνει ότι:«στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο δυναμικό αναξιοποίητων πηγών βιομάζας, όπως τα κλαδέματα από τις αγροτικές καλλιέργειες». Παράλληλα, επισημαίνει ότι – «δεδομένου ότι πάνω από το 80% της βιοενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται στον οικιακό τομέα – ένας κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι η εφαρμογή και η διάδοση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας των στερεών βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης».

Ενημερωτική Ημερίδα

Για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και το ΕΚΕΤΑ συνδιοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, επιστήμονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επαγγελματίες και φορείς του κλάδου θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της βιοενέργειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η διοργάνωση της ημερίδας υποστηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά έργα BIOmasudPlus (ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα) και uP_running (προώθηση της χρήσης βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες), τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Τα έργα υλοποιούνται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ.

LIVE STREAMING

Η ημερίδα θα καλυφθεί σε ζωντανή ροή (live streaming) για όσους την παρακολουθήσουν απομακρυσμένα στην ιστοσελίδα: http://bioenergynews.gr/live.