Στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης που διαρκώς εξελίσσεται, υπάρχει ένα σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο το οποίο έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τη μέθοδο συλλογής και διαχείρισης δεδομένων: Το ασύρματο βιομηχανικό πρωτόκολλο Wireless M-Bus. Προερχόμενο από μια σειρά καινοτόμων εξελίξεων της τηλεμετρίας, το πρωτόκολλο αυτό παρέχει μία πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τη βιομηχανία της ψύξης, παρέχοντας επιπλέον μεθόδους συλλογής δεδομένων θερμοκρασίας και άλλων χρήσιμων ψηφιακών και αναλογικών μεγεθών.

 

 

 

 

Γράφει ο Άρης Λουτράρης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, Α.Π.Θ.

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Το πρωτόκολλο Wireless M-Bus εξελίχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμβάλλοντας στη ραγδαία αύξηση της αποδοτικότητας των τηλεμετρικών εγκαταστάσεων. Σκοπός του ήταν η βελτίωση των εφαρμογών αυτοματισμού σε ό,τι αφορά την απομακρυσμένη συλλογή κρίσιμων δεδομένων και την αξιόπιστη αντικατάσταση χειροκίνητων μεθόδων. Είχε ως στόχο τη μείωση των σφαλμάτων επικοινωνίας μεταξύ των διάφορων συστημάτων-συσκευών, τη βελτίωση στην ακρίβεια των καταγραφών και εν γένει τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της τηλεμετρίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Η επιτυχία του πρωτοκόλλου θα μπορούσε να αποδοθεί στα εξαιρετικά τεχνικά του χαρακτηριστικά. Οι διαφορετικοί τύποι λειτουργίας του Wireless M-Bus (S Mode, στα 868 MHz και T Mode, στα 2.4 GHz) παρέχουν ευελιξία στη διασύνδεση διάφορων αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της ψύξης: Η λειτουργία S, προσαρμοσμένη σε συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, παρέχει ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητες του T Mode υποστηρίζουν υψηλότερους ρυθμούς αποστολής δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις βιομηχανικές απαιτήσεις για εποπτεία σε πραγματικό χρόνο.

Η προοπτική που παρέχει το πρωτόκολλο Wireless M-Bus αναδεικνύεται ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με άλλα πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη το Wi-Fi:

 

  1. Αυξημένη ενεργειακή αυτονομία: Σε αντίθεση με τα ενεργοβόρα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως είναι και το Wi-Fi, το Wireless M-Bus υπερτερεί ξεκάθαρα σε ενεργειακή απόδοση, ένα πλεονέκτημα πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασύρματη μεταφορά δεδομένων, όπου οι συσκευές συχνά δεν έχουν σταθερή παροχή ρεύματος και τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Εκτός της μείωσης του λειτουργικού κόστους, αισθητήρες που επικοινωνούν μέσω του Wireless M-Bus μπορούν να εξασφαλίσουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους, σε σημείο που επιτυγχάνουν ενεργειακή αυτονομία για περισσότερα από 10 χρόνια.
  2. Αξιοπιστία: Η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης συγκεκριμένων συχνοτήτων μπορεί να εξασφαλίσει τη μετάδοση δεδομένων με πολύ μεγάλη ακρίβεια, λόγω της ελάχιστης αλληλεπίδρασης με άλλες συσκευές οι οποίες πιθανόν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, κάτι που δεν είναι πάντα σε θέση να επιτύχουν αρκετά πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας.
  3. Μεγάλη εμβέλεια: Οι δυνατότητες που παρέχει το Wireless M-Bus μπορούν να υπερβούν τους περιορισμούς που τίθενται από άλλα πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας, παρέχοντας επικοινωνία με αισθητήρες που είτε βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, είτε σε σημεία με πολύ χαμηλή κάλυψη από άλλα δίκτυα (όπως παραδείγματος χάρη εντός ψυκτικών θαλάμων). Με τη χρήση αναμεταδοτών μπορεί να επιτευχθεί επέκταση της εμβέλειας, ώστε να καλύπτει και αισθητήρες που βρίσκονται σε εξαιρετικά μεγάλη απόσταση, διαφορετικούς ορόφους ή κτίρια.
  4. Μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο: Η δυνατότητα άμεσης αποστολής δεδομένων μπορεί να προσφέρει ταχύτατη απόκριση σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ραγδαίες μεταβολές θερμοκρασίας, συμβάλλοντας αφενός στην καλύτερη αποτύπωση τέτοιων φαινομένων, αφετέρου στην έγκαιρη πρόληψη πιθανών δυσάρεστων συμβάντων.
  5. Επαυξημένη ασφάλεια: Η ισχυρή κρυπτογράφηση που παρέχεται από ένα βιομηχανικό πρωτόκολλο επικοινωνίας παρέχει ασύγκριτα μεγαλύτερη ασφάλεια στη μετάδοση των δεδομένων, κάτι που ενδέχεται να μην εξασφαλίζεται από άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Βελτιστοποιώντας μία εφαρμογή βιομηχανικής ψύξης με τη χρήση του πρωτοκόλλου Wireless M-Bus:

Έστω ότι έχουμε ένα εμπορικό κέντρο με σύνθετες απαιτήσεις ψύξης: Τα καταστήματα, οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, είτε για την τήρηση συνθηκών ευεξίας, είτε -κυρίως- για την ασφάλεια των προϊόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση οι δυνατότητες που προσφέρει το Wireless M-Bus μπορούν να υποστηρίξουν μία ιδιαίτερα καινοτόμα εφαρμογή, με εμφανέστατα οφέλη:

  1. Εύκολη Παρακολούθηση: Η συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας απομακρυσμένα μπορεί να αντικαταστήσει τις χειροκίνητες καταγραφές, απλοποιώντας σημαντικά τη ζωή των επαγγελματιών.
  2. Απλή & άμεση εγκατάσταση: Η εγκατάσταση των αισθητήρων μπορεί να γίνει γρήγορα, άκοπα και χωρίς το κόστος ή την πολυπλοκότητα που εισάγουν οι καλωδιώσεις.
  3. Ακρίβεια & πρόληψη: Η γρήγορη απόκριση σε περίπτωση απόκλισης από την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να εμποδίσει ή να επισημάνει εγκαίρως μία πιθανή βλάβη.
  4. Διαχείρισηδιαθέσιμων πόρων: Η εξοικονόμηση χρόνου λόγω απαλλαγής από ελέγχους ρουτίνας δίνει το περιθώριο οργάνωσης και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ζωτικής σημασίας.
  5. Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων: Προϊόντος του χρόνου, τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να οδηγήσουν σε αποφάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη.

 

Στο προσεχές μέλλον, η προοπτική χρήσης του Wireless M-Bus μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την καινοτομία. Συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ευελιξία, θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στη βιομηχανία ψύξης δίνοντας νέες λύσεις ή βελτιώνοντας τις υφιστάμενες, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για ένα καλύτερο, αποδοτικότερο και πιο “δροσερό” μέλλον.