Τεχνικός Ψυκτικός και Βοηθός Ψυκτικού

Περιγραφή αγγελίας: Τεχνικός Ψυκτικός και Βοηθός Ψυκτικού με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ζητείται για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ‘’COOL DYNAMIC’’ που εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Πέραμα και ασχολείται με Ναυτιλιακή Ψύξη και Κλιματισμό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δυνατότητα για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Απόφοιτος Ψυκτικής Σχολής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλεκτρολογικές γνώσεις

Αποστείλετε το βιογραφικό σας με email στο careers@cooldynamic.gr με κωδικό CODY – 518

Ηλεκτροσυγκολλητής με γνώσεις σε δίκτυα αμμωνίας

Περιγραφή αγγελίας: Ηλεκτροσυγκολλητής με γνώσεις σε δίκτυα αμμωνίας με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ζητείται για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ‘’ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’ που εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Πέραμα και ασχολείται με Βιομηχανική Ψύξη και Κλιματισμό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώσεις γύρω απο ψυκτικά υγρά
 • Εμπειρία από προηγούμενη εργασία

Αποστείλετε το βιογραφικό σας με email στο careers@cooldynamic.gr με κωδικό CODY – 519

Τορναδόρος/Μηχανουργός με γνώσεις γύρω από κοχλιωτούς συμπιεστές

Περιγραφή αγγελίας: Τορναδόρος/Μηχανουργός με γνώσεις γύρω από κοχλιωτούς συμπιεστές με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ζητείται για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ‘’ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’ που εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Πέραμα και ασχολείται με Βιομηχανική Ψύξη και Κλιματισμό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Δυνατότητα για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Γνώσεις και εμπειρία για εμβολοφόρους ψυκτικούς συμπιεστές
 • Γνώσεις και εμπειρία για Screw συμπιεστές

Αποστείλετε το βιογραφικό σας με email στο careers@cooldynamic.gr με κωδικό CODY – 520