Δείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις για τις πιστοποιήσεις όπως δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο Ερωτήσεις και απαντήσεις εξετάσεων ψυκτικών.