Η «ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.») ολοκλήρωσε φέτος με επιτυχία δέκα (10) συναπτά έτη δραστήριας, συστηματικής και δυναμικής παρεμβατικής παρουσίας στη διαμόρφωση συνθηκών εξυγίανσης της αγοράς παραγωγής και εμπορίας προϊόντων θέρμανσης, κλιματισμού και ειδών συμπαραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την 17η.5.2019 Γενική Συνέλευσή της Ένωσης συμπληρώθηκε, εκτός της επιτυχούς δεκαετούς δραστηριοποίησής της στο κλάδο της θέρμανσης, και η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη ένα πολύ σημαντικό έργο, συνεχιστές του οποίου θα είναι τα μέλη του νεοσυσταθέντος Διοικητικού Συμβούλιου.

Την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» με θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών εκλέχθηκαν ομόφωνα τα εξής μέλη κατ’ αντιστοιχία θέσεων και αρμοδιοτήτων:

Βασίλειος Γιωτόπουλος (“ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.”) Πρόεδρος

Βασίλειος Φούρλας (“SMART SYSTEMS Α.Ε.”) Αντιπρόεδρος

Ελευθέριος Φωτόπουλος (“CALDA ENERGY Α.Ε.”) Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντία Λαμπρινίδου (“REFLEX HELLAS Α.Ε.”) Ταμίας

Διαλεχτός Δημάκης (“ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε.”) Μέλος

Νικόλαος Τζάνος (“NOVART ΠΗΓΗ Α.Ε.”) Μέλος

Χρήστος Γκέκας (“LG ELECTRONICS HELLAS Α.Ε.”) Μέλος

Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. δεσμεύτηκαν, με τις ενέργειές τους, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη του κλάδου θέρμανσης και ενέργειας στη κοινωνικοοικονομική συγκυρία που διανύουμε, με την αισιόδοξη όμως προοπτική της ανάπτυξης της αγοράς.