Σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και σας υπενθυμίζουμε την μείωση από 60% στο 40% για τον απαιτούμενο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΜΕΑΔΕ για αναβάθμιση ή θεώρηση της άδειας.