Την Πέμπτη, 10η Δεκεμβρίου 2020, εν μέσω των δυσμενών και έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας», υπό την Προεδρεία του (Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου), κου Βασιλείου Γιωτόπουλου και την αρωγή του Γραμματέα (Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου), κου Ελευθερίου Φωτόπουλου.

Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε από την αθρόα συμμετοχή των Μελών. Ενώ ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των Μελών μας, καταδεικνύει ότι ο θεσμικός ρόλος της Ένωσης είναι ζωτικός, ιδιαίτερα σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, όπως αυτές που διανύουμε.

Κατά την διάρκεια του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2019 & 2020 της Γ.Σ. παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα
  • Επαφές με φορείς του Κλάδου
  • Θέματα νομιμότητας και λειτουργίας της αγοράς του κλάδου.
  • Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης μελών και τεχνικού κόσμου του κλάδου
  • Θέματα προβολής και διεύρυνσης της Ένωσης

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των Μελών, κατά την διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν κυρίως τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας» εκφράζει, μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου της, την αισιοδοξία πως με τη συλλογική δράση μπορούν να δημιουργηθούν νέες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των επιχειρήσεών, του προσωπικού, αλλά και της εν γένει αγοράς, μέσα στο νέο κοινωνικό και επιχειρηματικό πλαίσιο που αναδύεται λόγω της υγειονομικής κρίσης.