Είσαι ψυκτικός τεχνικός/μηχανικός ή σχετικής ειδικότητας και σε ενδιαφέρει η τεχνική υποστήριξη πελατών;  Σε ενδιαφέρει να εξυπηρετείς καθημερινά πελάτες που χρειάζονται βοήθεια; Διαθέτεις πιστοποίηση συστημάτων HVAC; Αν θέλεις να εργαστείς σε μια πολυεθνική εταιρεία στην Αθήνα, τότε κάνε την αίτηση σου σήμερα και διεκδίκησε την θέση του Ψυκτικού Τεχνικής Υποστήριξης στη Daikin Hellas. 

Ο ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης θα αναλάβει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μετά την πώληση είτε στο χώρο του πελάτη, είτε μέσω τηλεφώνου με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 
 • Εκτελεί εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. 
 • Εκτελεί όλες τις καθορισμένες δραστηριότητες με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. 
 • Είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των εκάστοτε ψυκτικών εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη.

Ο ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ψυκτικού τεχνικού/μηχανικού ή σχετικής ειδικότητας
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού εγκαταστάσεων ή εργοδηγού
 • Πιστοποίηση F-GAS
 • Γνώση αγγλικών (Β2 επίπεδο)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα (VRV / VRF, Συστήματα νερού)
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσία ως ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης
 • Δυνατότητα ταξιδίων (τακτικά στην Ελλάδα και περιστασιακά στο εξωτερικό)
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία παρέχει στον ψυκτικό τεχνικής υποστήριξης:

 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Extra benefits
 • Bonus 
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Συνεχής εκπαίδευση   

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση αυτή, κάνε την αίτησή σου τώρα