Τα Μύρτιλα είναι ένα από τα είδη φυτών χαμηλής ανάπτυξης που ανήκουν στην οικογένεια των Ερεικοειδών, παρά την επιστημονική του ονομασία Vaccinium myrtillus που υποδηλώνει ότι ανήκει στα Μυρτοειδή. Εξαπλώνεται ως αυτοφυές φυτό, συνήθως μεμονωμένα, στις εύκρατες και ψυχρές περιοχές της γης και στα ψηλά βουνά των τροπικών περιοχών.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Κατά προτίμηση, αναπτύσσεται σε όξινα εδάφη και σε δροσερές θέσεις. Είναι πολυετές θαμνοειδές ύψους 60-90 εκατ., φυλλοβόλο, με πυκνές διακλαδώσεις και ημιδερματώδες φύλλωμα, που το φθινόπωρο παίρνει ωραίες και έντονες πορφυρές αποχρώσεις. Ανθοφορεί από Μάιο έως τον Ιούνιο με άσπρα-ροζ καμπανοειδή λουλούδια και παράγει από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβρη εδώδιμους καρπούς, με ελαφρά υπόξινη γεύση, γνωστούς και με το όνομα «μπίλμπερι».

Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς οργανισμού FAOSTAT οι μεγαλύτερες σε παραγωγή χώρες είναι οι Η.Π.Α. που παράγουν το 53% της παγκόσμιας παραγωγής, ο Καναδάς το 30%, η Πολωνία το 2,75%, η Γερμανία το 2,3%, η Γαλλία το 2%, η Ολλανδία και η Ισπανία από 1,3% και άλλες χώρες με μικρότερες παραγωγές.

Στην Ελλάδα τα μύρτιλα αποτελούν μια νέα, εναλλακτική πρόταση για τους Έλληνες παραγωγούς, αφού η πρώτη φυτεία εγκαταστάθηκε το 2005. Τα μύρτιλα αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους μέχρι και 2 εβδομάδες στη θερμοκρασία των 0 βαθμών Κελσίου με σχετική υγρασία 90% έως 95%.

Η ISOFRUIT για την αποθήκευση των μύρτιλων εντός ψυκτικών θαλάμων προτείνει να γίνεται σε αυτούς που διαθέτουν ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ. Αυτό παρέχει το πλεονέκτημα της προστασίας εκτός των άλλων και από τα εκλυόμενα, λόγω αναπνοής αέρια, που σε ένα εξ αυτών και για τις επιδράσεις του, θα αναφερθούμε πάρα κάτω.

Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με την βοήθεια των πιο κάτω δεδομένων θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη διατήρηση της ποιότητας.

Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυχόμενος προθάλαμος.

Ειδικότερα από τα στοιχεία που διαθέτει η ISOFRUIT σημειώνονται τα εξής:

  1. Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σε συγκεντρώσεις από 15% έως 20% περιορίζει την ανάπτυξη της γκρι σήψης που προκαλείται από τον μύκητα (Botrytis cinerea). Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η παρουσία του αερίου έως 20% είναι ανεκτή και ωφέλιμη.
  2. Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ανάλογα με την ποικιλία και τη διάρκεια έκθεσης, περισσότερο από 25%, μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση της γεύσης τους και καφέ αποχρωματισμούς. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η παρουσία του αερίου πάνω από 25% είναι επιβλαβής έως και καταστρεπτική.
  3. Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που εκλύεται κατά τη διάρκεια αποθήκευσής του σε Ψ.Θ. με τις ιδανικές προαναφερθείσες συνθήκες από το προϊόν και είναι 3ml CO2/kg·h στους 0°C.
    Από τα πιο πάνω στοιχεία μπορούμε να υπολογίσουμε τις ιδανικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν από πλευράς του αερίου, για την προστασία της ποιότητας των μύρτιλων. Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε το χρονικό όριο που θα συγκεντρωθεί η δυσμενής ποσότητα που θα πρέπει να την απομακρύνουμε με εξαερισμό.

Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης με μηχανισμούς ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας, αιθυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα και διατάξεις ρύθμισης των συγκεντρώσεων αυτών. Η εγκατάσταση ελέγχεται με αυτοματισμούς
μέσω Η/Υ και διαδικτύου.

Παράδειγμα: Για την αποθήκευση 120 τόνων μύρτιλων απαιτείται ψυκτικός θάλαμος 480 κυβικών μέτρων (8mx10mx6m) που μέσα σε αυτόν η μέγιστη επιθυμητή συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του ενεργού όγκου, για να έχουμε τα προαναφερθέν όφελος. Με κατάλληλους υπολογισμούς προσδιορίζουμε ότι σε περίπου 3,5 ημέρες θα έχουμε φθάσει σε αυτό το όριο και από αυτό το σημείο και μετά, θα αρχίσει η πιθανή βλαπτική δράση του (CO2). Βεβαίως αυτό θα ισχύσει μόνο εάν ο ψυκτικός θάλαμος παραμένει κλειστός και δεν έχει προβλεφθεί εξαερισμός ή δεν ανοιγοκλείνουν οι πόρτες για φορτοεκφόρτωση. (Αφορά αποθήκευση για την επίτευξη της μέγιστης χρονικής περιόδου, αυτής των 14 ημερών).

Ο πιο πάνω υπολογισμός δείχνει ότι ο έλεγχος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), πρέπει να είναι συνεχής και με ακρίβεια, γιατί εάν δεν απομακρυνθεί η περίσσεια του αερίου, θα έχουμε την καταστροφική απώλεια της ποιότητας των προϊόντων. Βεβαίως σημαντικό είναι τα συστήματα ελέγχου και απομάκρυνσης του αερίου να είναι σωστά τοποθετημένα και σε πλήρη λειτουργία.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ψυκτικών θαλάμων με ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου ενώ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα επίπεδα των αερίων και να ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας.

(Τα πιο πάνω αναφέρονται στον Τόμο της Εκδοτικής Εταιρείας ISOFRUIT: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ σελίδες από 231 έως και 236).