Η αυξανόμενη ανησυχία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψυκτικών ρευστών HFC καθώς και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, όπως το Πρωτόκολλο του Montreal, το πρωτόκολλο του Kyoto και ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου F-Gas Regulation 517/2014, έχουν προκαλέσει μια επανεμφάνιση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ψυκτικά συστήματα. Το ψυκτικό CO2 (R-744) ονομάζεται «φυσικό» ψυκτικό μέσο, επειδή υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον.

Γράφει ο Πέτρος Σαλουφάκος, Product Manager Εσωτερικού Μηχανολόγος Μηχανικός (Ε.Μ.Π)

Απώλειες από τα συστήματα ψύξης στην ατμόσφαιρα έχουν αμελητέα επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, έτσι το CO2 δεν έχει καμία ρυθμιστική υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στην περίπτωση των CFC, HCFC και HFC ψυκτικών. Εκτός από τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του, το CO2 θεωρείται σήμερα ως μία βιώσιμη λύση για εφαρμογές ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας, διότι είναι μη-καταστροφικό ως προς το όζον, μη-τοξικό, μη-εύφλεκτο και έχει υψηλή ογκομετρική χωρητικότητα ψύξης.

Το ψυκτικό CO2 χρησιμοποιείται ως ρευστό μέσο σε πολλά συστήματα κλιματισμού, σε εφαρμογές όπως η ψύξη για εμπορικούς σκοπούς, κτηριακό κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, κ.α. Ιδιαίτερα, η βιομηχανία σουπερμάρκετ έχει θέσει σε εφαρμογή οικολογικά καταστήματα με επιτυχία, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ψύξης με συστήματα CO2. Ωστόσο, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του, τα συστήματα ψύξης που βασίζονται στο CO2 απαιτούν υψηλότερη πίεση σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα. Η πίεση σχεδιασμού των συστημάτων αυτών μπορεί να είναι 120bar στην υπερκρίσιμη φάση (trans-critical phase).

Οι σωλήνες TALOS®XS κατασκευάζονται από ειδικό κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (CuFe2P) για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των σημερινών συστημάτων υψηλής πίεσης CO2 στη ψύξη, καθώς και άλλες εφαρμογές υψηλής πίεσης στη βιομηχανία HVAC&R (Heating, Ventilation, Air-Conditioning & Refrigeration). Πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN12735-1 «Copper and copper alloys – Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration – Part 1: Tubes for piping systems». Επιπλέον, οι σωλήνες TALOS®XS πληρούν τις απαιτήσεις του τεχνικού εγγράφου VdTÜV WB576 «Seamless tube in CuFe2P (CW 107C); Seamless tube, refrigeration unit, heat exchanger».

TALOS®XS 120bar1
Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος Κατάσταση Προϊόντος 2 Μήκος 3
(mm) (inch) (mm) (-) (m)
9.52 3/8” 0.65 R300 5
12.70 1/2” 0.85 R300 5
15.87 5/8” 1.05 R300 5
19.05 3/4” 1.30 R300 5
22.23 7/8” 1.50 R300 5
28.57 1 1/8” 1.90 R300 5
34.92 1 3/8” 2.30 R300 5
41.27 1 5/8” 2.70 R300 5
53.97 2 1/8” 3.55 R300 5
1 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας έως 120bar, σε θερμοκρασία 150°C. Επιπλέον διαστάσεις για 130bar (1885psi) μπορούν να διατεθούν κατόπιν συνεννόησης.
2 R300 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12735-1 και VdTÜV WB567. Διαθεσιμότητα κατάστασης R420 σύμφωνα με το EN 12735-1 κατόπιν συνεννόησης.
3 Πρόσθετα μήκη είναι διαθέσιμα κατόπιν συνεννόησης.

Οι σωλήνες TALOS®XS έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας έως 120bar, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Εξοπλισμού Πίεσης (PED) 2014/68/ΕΕ. Επιπλέον, η δοκιμή τύπου της τυποποιημένης παραγωγής έδειξε ότι η πίεση θραύσης των σωλήνων TALOS®XS υπερβαίνει 3 φορές την πίεση σχεδιασμού, δηλ. 3 x 120 = 360bar. Ταυτόχρονα, οι σωλήνες TALOS®XS κατασκευάζονται με συγκριτικά λεπτότερα τοιχώματα από σωλήνες καθαρού χαλκού και έτσι επιτυγχάνεται ένα οικονομικό πλεονέκτημα που πληροί τα σχεδιαστικά κριτήρια του εξοπλισμού CO2.

Οι συνήθης πρακτικές εγκατάστασης των ψυκτικών σωλήνων χαλκού ακολουθούνται για την εγκατάσταση των σωλήνων TALOS®XS (βλέπε επίσης τις κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με EN378). Δεδομένου ότι η μεθοδολογία επεξεργασίας παραμένει ουσιαστικά η ίδια, τα υπάρχοντα εργαλεία και ο χειρισμός του εξοπλισμού γίνεται από τον χρήστη εύκολα και γρήγορα, όπως η κάμψη με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, η συγκόλληση των σωλήνων με τυποποιημένο κράμα χαλκού-αργύρου (ελάχιστη περιεκτικότητα σε άργυρο 5%) και η ένωση τους με τυποποιημένα εξαρτήματα από κράμα χαλκού-σιδήρου (CuFe2P).

Οι χαλκοσωλήνες TALOS®XS κατασκευάζονται σε πλήρη σειρά από 3/8 «έως 2 1/8» για την παροχή αξιόπιστης και ασφαλούς λύσης για συστήματα υψηλής πίεσης CO2.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.halcor.com