Προστασία φορτίου: Νωπά ή Κατεψυγμένα
Οι μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τη διάρκεια ζωής και την εμφάνιση ευαίσθητων προϊόντων. Η αλλαγή ενός βαθμούμπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαρούλι κατά μία ημέρα. Με το ενσωματωμένο στο φορτηγό σύστημα κρυογενικής ψύξης για γρήγορη πτώση και ανάκτηση της θερμοκρασίας, φτάνετε στο βέλτιστο καθορισμένο σημείο πιο γρήγορα καιτο διατηρείτε περισσότερο, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διανομές.

Γράφει ο Νίκος Μπουρανόπουλος
Food Application Engineer Market Development Dept. Linde Hellas SP Ltd.

Πώς λειτουργεί;

Τα συστήματα κρυογενικής ψύξης μεταφέρουν υγρό CO2 από το επαναγεμιζόμενο κρυογενικό δεξαμενάκι μέσω ενός κλειστού εξατμιστήρα στο εσωτερικό του χώρου, ψύχοντας έτσι το πηνίο. Ο ελεγχόμενης θερμοκρασίας αέρας διαχέεται μέσαστο χώρο του φορτίου και κατόπιν, έχοντας εξάγει όλη την χρήσιμη ψυκτική ενέργεια, το αέριο πλέον CO2 εξάγεται στην ατμόσφαιρα (όχι στον χώρο φορτίου).Θέρμανση, για απόψυξη του εξατμιστή και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, παράγεται από το ψυκτικό υγρό του κινητήρα του οχήματος ή από ηλεκτρικόθερμαντήρα (όταν το όχημα βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής).

Πλεονεκτήματα των κρυογενικών συστημάτων

Χαρακτηριστικά:

 • Εξαιρετικά αθόρυβο.
 • Μηδενικές εκπομπές ντίζελ.
 • Χωρίς φθοριούχο ψυκτικό.
 • Λιγότερα κινούμενα μέρη.
 • Ταχεία ψύξη.
 • Ταχεία ανάκτηση θερμοκρασίας.
 • Καινοτόμα τεχνολογία.

Εμπορικά οφέλη:

 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς επιπέδου θορύβου και κανονισμούς ρύπανσης των κινητήρων που λειτουργούν στο ρελαντί.
 • Συμμόρφωση με τους τρέχοντες και μελλοντικούς κανονισμούς.
 • Υψηλή αξιοπιστία, μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλά έξοδα συντήρησης.
 • Αυξημένη διάρκεια ζωής του οχήματος.
 • Καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Περιβαλλοντικά οφέλη:

 • Άνεση οδηγού, μειωμένη ηχορύπανση.
 • Καθαρότερο περιβάλλον.
 • Σύμφωνο με την τρέχουσα αλλά και μέλλουσα. Νομοθεσία περί εξάντλησης του όζοντος.
 • Μειωμένα απόβλητα λιπαντικών.
 • Τροφοδοτείται από ανακυκλωμένο καύσιμο.
 • Περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρική ταυτότητα.

Σύγκριση ψυκτικής ικανότητας

Πάροχος του υγρού διοξειδίου του άνθρακα (LCO2) αλλά και του συστήματος πλήρωσης της δεξαμενής του οχήματος (dispenser) είναι η Linde Hellas SP Ltd. Σε συνεργασία με την Thermoking Hellas, η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των 65 ετών στον σχεδιασμό και κατασκευή καινοτόμων λύσεων για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μεταφοράς, η νέα αυτή τεχνολογία με χρήση κρυογενικών μέσων ανοίγει σίγουρα νέους δρόμους στην διακίνηση νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων. Πιο φιλική προς το περιβάλλον, με μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου αλλά, κυρίως, με μεγάλη αύξηση της διατηρησιμότητας των προϊόντων. Ήδη πιλοτικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην χώρα μας, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα, σε συνδυασμό και με την εκτενή αναφορά από ανάλογα συστήματα στη Β. Ευρώπη, για τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη χρήση κρυογενικά υγροποιημένων αερίων, ειδικά σε μια χώρα με σταθερά υψηλές θερμοκρασίες όπως η Ελλάδα.