Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος έχει προγραμματίσει συνάντηση, με τον Πρόεδρο και τη Διευθύνουσα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για αύριο Τετάρτη 06/03/2019 στις 12:30μ.μ., στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το θέμα συζήτησης είναι η έκδοση της βεβαίωσης επάρκειας (πιστοποιητικό) 2015/2067, για την διαχείριση των φθοριούχων αερίων.