Η εφαρμογή της Δυναμικής ψύξης επεκτείνει το χρόνο της αποθήκευσης και τα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας. Τα ρόδια είναι θαυμάσια φρούτα τόσο εμφανισιακά, όσο και γευστικά με πλούσια περιεκτικότητα σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Τα ρόδια συγκομίζονται το Σεπτέμβριο και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διατεθούν κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εορτών, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο αυξάνεται πολύ η ζήτηση από τους καταναλωτές. Για τους παραγωγούς και επαγγελματίες που θέλουν να συντηρήσουν τα ρόδια τους για την περίοδο αυτή, η ISOFRUIT προτείνει ψυκτικούς θαλάμους με τεχνολογία δυναμικής ψύξης, γιατί αυτή έχει αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προϊόντος επεκτείνοντας παράλληλα και το χρόνο αποθήκευσης.

Η δυναμική ψύξη βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων μέσα στον ψυκτικό θάλαμο τόσο στα αποθηκευμένα ρόδια, όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε όλα τα σημεία του θαλάμου, έτσι ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται στις απόλυτα επιθυμητές συνθήκες. (Θερμοκρασία 6° έως 7°C και σχετική υγρασία 85% έως 90%). Η δυναμική ψύξη ελέγχει επίσης τα επίπεδα των δημιουργουμένων αερίων και ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας.

Παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος και η ρύθμιση του παραγόμενου λόγω αναπνοής, διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο εάν διατηρηθεί σε επίπεδο μεταξύ 3% έως 6% βοηθά στην παρεμπόδιση ανάπτυξης μετασυλλεκτικών ασθενειών. Αυτό συμβαίνει γιατί το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το νερό που υπάρχει μέσα στον ψυκτικό θάλαμο υπό μορφή υδρατμών, και δημιουργεί αραιό ανθρακικό οξύ. Το ανθρακικό οξύ επικάθεται στην επιδερμίδα των ροδιών, δημιουργώντας όξινο περιβάλλον με αποτέλεσμα να τα προστατεύει από μύκητες και βακτηρίδια. Εάν οι απαιτήσεις συντήρησης σε ψυκτικούς θαλάμους είναι για χρονική περίοδο πάνω από 4 μήνες, τότε πρέπει τα ρόδια πριν την αποθήκευση και αμέσως μετά τη συγκομιδή να προψύχονται, ακολουθώντας τις πιο κάτω διαδικασίες:

  1. Oι καρποί να πλένονται με νερό και να στεγνώνουν πολύ καλά με ξηρό ψυχρό αέρα ελέγχοντας να μην υπάρχει κανένα ίχνος υγρασίας στην κορώνα του φρούτου.
  2. Να απολυμαίνονται με εγκεκριμένα σκευάσματα.
  3. Να κερώνονται και να ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος, το χρώμα και το βάρος τους.

Η ISOFRUIT προτείνει επίσης τη χρήση συσκευών όζοντος για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου και τη χρήση σακούλας τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Η σακούλα τροποποιημένης ατμόσφαιρας αφενός βοηθά στην αποφυγή της αφυδάτωσης του φλοιού, αφετέρου αυξάνει τη συγκέντρωση του CO2, μέσα στα επιτρεπτά όρια, μειώνοντας τη συγκέντρωση του O2 με αποτέλεσμα να ελαττώνεται ο ρυθμός αναπνοής, σε όφελος της μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Οι καρποί που πρόκειται να προψυχθούν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στις σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας διατηρώντας το στόμιό τους ανοικτό καθ` όλη τη διάρκεια της πρόψυξης και να κλείνουν στο τέλος της διαδικασίας πριν την τοποθέτησή τους στους ψυκτικούς θαλάμους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Για τη συντήρηση των σπόρων ροδιού σε ψυκτικούς θαλάμους, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τους, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να είναι καλά καθαρισμένοι, στεγνοί και συσκευασμένοι σε κεσεδάκια.

Πραγματοποιείται:

  1. Στους 0°C για μεγίστη διάρκεια αποθήκευσης 21 ημερών.
  2. Στους 2°C για 18 ημέρες και
  3. Στους 5°C για μέχρι και 15 ημέρες.

Προτείνεται η κάλυψη των συσκευασιών με μεμβράνη τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

Τα πιο πάνω είναι αποσπάσματα από τον τόμο
ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
της εκδοτικής εταιρείας ISOFRUIT σελ. 281 έως σελ. 292.

Site: www.isofruit.gr, e-mail: isofruit@isofruit.gr

Image by freepik.com