Για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ενημερώνει με επιστολή της η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος.