Το Σωματείο Ψυκτικών Πειραιά πραγματοποιεί εκπαίδευση με θέμα τις αντλίες θερμότητας Daikin Altherma. Η δήλωση για συμμετοχή θα γίνεται στο email του Σωματείου: sepsyp1977@gmail.com