Στόχος αυτής της τεχνικής ενημέρωσης είναι να θυμίσει στους εγκαταστάτες πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική ανακύκλωση όσων το δυνατό περισσότερων ανακτημένων ψυκτικών ρευστών, ώστε να ανακουφιστεί η αγορά από την έλλειψη παρθένων και ποιοτικά αποκατεστημένων ψυκτικών ρευστών καθώς οι χονδρέμποροι αδυνατούν να παρέχουν αρκετές ποσότητες για να ικανοποιήσουν την αγορά.

Η ανάγκη για αυτό τον οδηγό προκύπτει από την ανησυχία του κλάδου της ψύξης/κλιματισμού/αντλιών θερμότητας (RACHP) για έλλειψη διαθέσιμων ψυκτικών ρευστών και την ζήτηση των μελών μας για καθοδήγηση στο θέμα αυτό.

Συζητήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας, εγκαταστάτες, επιθεωρητές, χημικές βιομηχανίες, εμφιαλωτές και χονδρεμπόρους, αναδεικνύουν τις τάσεις και τις κακές συνήθειες που ενισχύουν το πρόβλημα και αυξάνουν την πίεση που ασκεί η μείωση των φθοριούχων ψυκτικών ρευστών όπως επιβάλλεται από τον κανονισμό FGAS.