Γράφουν οι Δαμιανίδης Λάζαρος, Διευθυντής πωλήσεων & ανάπτυξης, ΕΤΑΙΡΙΑ: FILTROSYSTEM-EUROPERSIS IKE
Απόστολος Μαραγκουλίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος & Αντιρρυπανσης Τ.Ε.

Το πρόβλημα της δυσοσμίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον, καθιστώντας δύσκολη ως ανέφικτη οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδίως από καταστήματα μαζικής εστίασης σε πολυσύχναστους δρόμους, όσο κι αν οι μυρωδιές από ένα εστιατόριο μπορούν να είναι κατά κάποιο τρόπο «ευχάριστες» (κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας), στην πράξη όμως μεγάλος όγκος αερίων που παράγονται από τη λειτουργία της κουζίνας ενός καταστήματος εστίασης και διοχετεύονται μέσω του αεραγωγού στον περιβάλλοντα χώρο επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία δύναται να οδηγήσουν και σε καταγγελίες από οικίες, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί κοντά.

Ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης καμινάδας στο δώμα, η απαγωγή των καυσαερίων της κουζίνας γίνεται συνήθως μπροστά από το κατάστημα ή στα πλαϊνά του. Συνήθως στο μέρος που γίνεται η απαγωγή των καυσαερίων υπάρχουν μπαλκόνια και παράθυρα την περίοικων. Στη περίπτωση αυτή, συμφώνα με τις απαιτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012-Διορθ.Σφαλμ στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12), τοποθετείται σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα, τουλάχιστον 9 σταδίων, με την παρακάτω διάταξη:

1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο Φίλτρο λίπους κλάσης G2 με πλέξη ανοξείδωτη ή αλουμινίου, για τη συγκράτηση της υγρασίας και του λίπους.

Συντήρηση: Πλενόμενα. Εβδομαδιαίος έλεγχος και καθαρισμός όταν απαιτείται.

3ο Στάδιο Συνθετικό φίλτρο κλάσης G4, κυματοειδούς μορφής, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης του φιλτροΰλικού, για τη συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού.

Συντήρηση: Αλλαγή μόνο του φιλτροΰλικού κάθε 2-4 εβδομάδες.

4ο Στάδιο Συνθετικό φίλτρο κλάσης F5 εμποτισμένο με κολλώδες ουσία, κυματοειδούς μορφής, με σύστημα εύκολης αντικατάστασης του φιλτροΰλικού, για τη συγκράτηση των μικρών σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού. Συντήρηση: Αλλαγή μόνο του φιλτροΰλικού κάθε 4-6 εβδομάδες.

5ο Στάδιο Σταθερό σακόφιλτρο κλάσης F8 από ίνες fiberglass με πολύ πυκνή πτύχωση για τη συγκράτηση των μικρών σωματιδίων και της κάπνας.

Συντήρηση: Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 2-4 μήνες

6ο Στάδιο Απόλυτο σταθερό σακόφιλτρο κλάσης Η10 από ίνες fiberglass με πολύ πυκνή πτύχωση για την πλήρη συγκράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων και της κάπνας.

Συντήρηση: Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3-5 μήνες.

7ο Στάδιο Χημικό φίλτρο καθαρισμού σε μορφή φυσιγγίου που περιέχει μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένης με υπερμαγγανικό κάλιο για τη συγκράτηση των οσμών.

Συντήρηση: Έλεγχος χημικών φίλτρων κάθε 3 μήνες και αντικατάσταση των κόκκων που περιέχονται στα κάνιστρα ή τα φυσίγγια, όταν απαιτείται.

8ο Στάδιο Σύστημα ψεκασμού για την εξάλειψη των οσμών που τυχόν έχουν διαπεράσει από το 7Ο στάδιο.

9ο Στάδιο ΣΤΕΡΕΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

Παρότι τα συστήματα απόσμησης κατασκευάζονται και υπολογίζονται για να λειτουργούν εύρυθμα, σε πολλές περιπτώσεις λόγω του όγκου εργασίας και της μη έγκαιρης συντήρησης, δημιουργούνται προβλήματα και ανησυχία στους περίοικους.

Για την επαλήθευση λοιπόν της σωστής λειτουργίας του παραπάνω συστήματος απόσμησης, πραγματοποιείται μέτρηση εκπομπών αερίων & σωματιδίων στην έξοδο του αεραγωγού του απορροφητήρα και σε προκαθορισμένη απόσταση (στο ρεύμα αέρα) από την έξοδο του αεραγωγού για να πιστοποιηθεί η ποιότητα του αέρα.

Η διενέργεια μετρήσεων γίνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Μέτρηση εκπομπών αερίων και σωματιδίων σε σταθερή τοποθεσία, στην έξοδο του αεραγωγού
  • Έλεγχος της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (IAQ)

Διενεργούνται ταυτόχρονες μετρήσεις διαφορετικών αερίων όπως:

  • Μεθάνιο (CH4),
  • Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
  • Υδρόθειο (H2S),
  • Αμμωνίας (NH3),
  • Πλειάδα άλλων αερίων

Διενεργείται μέτρηση εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων σκόνης, με ταυτόχρονη μέτρηση έξι (6) διαφορετικών σε διάμετρο και συγκέντρωση κλασμάτων αιωρούμενων Σωματιδίων:

(0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10,0 μm)
PM 2.5, PM 10.0 & TPM σε μg/m3

Κατ’ επέκταση των μετρήσεων, και εφόσον οι συγκεντρώσεις των μετρούμενων αερίων και σωματιδίων βρίσκονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών, εκδίδεται μια βεβαίωση υπό τη μορφή πιστοποιημένης κάρτας προς το κατάστημα εστίασης, που πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ακολουθεί τους όρους λειτουργίας, ως προς τον τομέα της εξουδετέρωσης οσμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διευκολύνει τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών αλλά εξασφαλίζει και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.

Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από συσκευές υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας για περιβαλλοντικές μετρήσεις, οσμογόνων και μη, αέριων ρύπων & αιωρούμενων σωματιδίων. Τα όργανα μετρήσεων πρέπει να διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά βαθμονόμησης σε ισχύ. Σε όλες τις μετρήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένος εξοπλισμός αναγνωρισμένων κατασκευαστών βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων και οδηγιών.

Για λόγους αξιοπιστίας η μέτρηση πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητη εταιρία και όχι την κατασκευάστρια του συστήματος απόσμησης.