Η LG B2B Ακαδημία προσφέρει online εκπαιδευτικούς κύκλους προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες συνεχούς εκπαίδευσης επαγγελματιών.

Online Training – New Hotel TV Introduction (No Certification)

Online Training – Multi V 5

Online Training – 2020 Air-To Water Heat Pumps Technical Training

Online Training – Multi Split & Synchro / Product and Technical Training