Η πιο «δροσερή» μέρα του χρόνου είναι στις 26 Ιουνίου! Είναι η μέρα που όλοι οι επαγγελματίες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρίες γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης. Η Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ, επίσημος χορηγός της Παγκόσμιας Ημέρας Ψύξης, συμμετέχει στην εκστρατεία αυτή με στόχο να ενημερώσει όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο για την υπέροχη επιστήμη της ψύξης και την αναγκαιότητά της για τη διασφάλιση του τρόπου ζωής μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση  του κόσμου και την κατανόηση του σημαντικότατου ρόλου της βιομηχανίας της ψύξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας και της τεχνολογίας τους στη σύγχρονη ζωή. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι Ευρωπαίοι περνούν το 90% του χρόνου τους σε κλειστούς χώρους και το 80% των Ευρωπαίων θα ζουν σε αστικό περιβάλλον μέχρι το 2050. Η θέρμανση, ο κλιματισμός και η ψύξη αποτελούν το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή ένωση με τάση για μεγαλύτερη άνοδο ώστε να εξασφαλίζουν για τους πολίτες υγιεινό και άνετο χώρο εργασίας και διαβίωσης καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε φρέσκα και ασφαλή τρόφιμα. Ο κλάδος του HVAC-R αναμένεται να γνωρίσει ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και είναι χρέος όλων μας αυτή η ανάπτυξη να πραγματοποιηθεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέργειας και περιβάλλοντος έχει εκδώσει έναν οδηγό 5 βημάτων για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου HVAC-R. Τα 5 αυτά βήματα είναι:

  1. Βελτιστοποίηση της ανάγκης για ψύξη. Το πρώτο βήμα οφείλει να είναι πάντα ο σωστός σχεδιασμός που θα μειώνει τις ανάγκες σε ψύξη ή θέρμανση ενός χώρου. Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί μπορεί να φτάσει το 60%.
  2. Βελτίωση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού ψύξης. Η επιλογή του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται με βάση την αποδοτικότητά του και να διαστασιολογείται σωστά για τη χρήση που προορίζεται ώστε να μην καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται.
  3. Περιορισμός της επίδρασης στο περιβάλλον των ψυκτικών ρευστών. Είναι αναγκαίο να οδηγηθούμε σε λύσεις με ψυκτικά ρευστά χαμηλότερου GWP ώστε οι διαρροές τους να επηρεάζουν λιγότερο το περιβάλλον αλλά και να ακολουθούνται σωστές διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα η ανάκτηση και ανακύκλωση των ψυκτικών ρευστών θα πρέπει να ενταθεί.
  4. Επιλογή υψηλότερου αρχικού κόστους για εξασφάλιση αποδοτικότερων λύσεων. Είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο να ξεπεράσουν τον περιορισμό του υψηλού αρχικού κόστους επένδυσης για αποδοτικότερες λύσεις που θα επιστρέψουν μακροπρόθεσμα το κόστος της επένδυσης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά θα είναι και λύσεις φιλικότερες για το περιβάλλον.
  5. Επιστράτευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όταν είναι εφικτό, οι λύσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να επιλέγονται.

Το 2020 είναι αφιερωμένο στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα. Με τον όρο ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα αναφερόμαστε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τον εξοπλισμό που χρειάζονται για τη διατήρηση μία συγκεκριμένης χαμηλής θερμοκρασίας των προϊόντων από τη συγκομιδή/παραγωγή έως την κατανάλωση.  Αυτό περιλαμβάνει τους χώρους επεξεργασίας, τους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης, τις μεταφορές με ψυχόμενα μέσα, τα ψυγεία των καταστημάτων λιανικής πώλησης μέχρι και τα ψυγεία οικιακής χρήσης. Αφορά τρόφιμα αλλά και φάρμακα/εμβόλια.

Το 50% των φαρμάκων απαιτούν μεταφορά και αποθήκευση σε ψυχόμενο χώρο. Το 40% των εμβολίων στον κόσμο καθίστανται άχρηστα εξαιτίας της κακής ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλά μέρη του πλανήτη. Η ποσότητα τροφίμων που καταστρέφεται σήμερα λόγω της ελλιπούς ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσαν να θρέψουν 950 εκατομμύρια ανθρώπους. Περίπου το 30% της αγροτικής παραγωγής καταστρέφεται πριν φτάσει στην κατανάλωση. Μέχρι το 2050 θα απαιτείται να παράγουμε 56% περισσότερο φαγητό σε σχέση με το 2010 για να θρέψουμε τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη. Ωστόσο η αύξηση της παραγωγής δεν σημαίνει αυτόματα αύξηση της προσφερόμενης τροφής. Με βάση τα Ηνωμένα Έθνη, η απώλεια τροφίμων στην εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική εκτιμάται στο 55% των φρούτων και λαχανικών, 22% του κρέατος, 30% των ψαριών και θαλασσινών και 20 των γαλακτοκομικών προϊόντων. Το κόστος των προϊόντων που καταστρέφονται στην πορεία από την παραγωγή στην κατανάλωση ανέρχεται σε 936 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, τα τρόφιμα που σαπίζουν απελευθερώνουν αέρια του θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο. Κάθε χρόνο εξαιτίας της καταστροφής των τροφίμων παράγονται 4,4 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμο CO2, περίπου 8% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιβαρύνουν σχεδόν όσο και οι εκπομπές όλων των μεταφορικών μέσων στον κόσμο.

Καλούνται όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου αλλά και οι χρήστες της τεχνολογίας της ψύξης να στηρίξουν την Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης και να αναδείξουν την καμπάνια ColdChain4Life. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.worldrefrigerationday.org  #COLDCAHIN4LIFE #WREFD20